Go to abstract

Samenvatting

In 2014 en 2015 zijn de Europese normen voor een veilige blootstelling aan Bisfenol A (BPA) van werknemers en consumenten aangescherpt. Het RIVM concludeert dat nieuwe inzichten voldoende aanleiding vormen om verdere aanscherping van de normen te overwegen en stelt voor op korte termijn aanvullende maatregelen te treffen die de blootstelling aan BPA verder verminderen. Bisfenol A (BPA) is een stof die in veel producten zit, zoals kassabonnen, bouwmaterialen (verf en coatings), verpakkingsmateriaal van voedsel, speelgoed en medische hulpmiddelen. BPA is bij een te hoge blootstelling schadelijk voor de vruchtbaarheid en kan effect op het hormoonsysteem hebben. Nieuwe studies laten zien dat BPA het immuunsysteem van de ongeboren vrucht of jonge kinderen kan schaden bij een lager blootstellingsniveau dan het niveau waarop de huidige normen zijn gebaseerd. Dit lagere blootstellingsniveau is van ongeveer dezelfde grootte als de dagelijkse blootstelling van consumenten en werknemers aan BPA. Als gevolg van deze blootstelling hebben mensen mogelijk meer kans om voedselintoleranties te ontwikkelen en kunnen ze gevoeliger voor infectieziekten worden. Op basis van deze nieuwe inzichten wordt de rijksoverheid geadviseerd waar mogelijk op korte termijn de blootstelling aan BPA te verminderen. De bescherming van kleine kinderen, zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven verdient hierbij bijzondere aandacht. Kleine en ongeboren kinderen zijn namelijk gevoeliger dan volwassenen voor de effecten van BPA doordat hun lichaam sterk in ontwikkeling is. De blootstelling kan bijvoorbeeld worden verminderd door veilige alternatieven te ontwikkelen, of ervoor te zorgen dat er minder BPA vrijkomt uit producten waar deze stof in wordt gebruikt. Daarnaast kunnen werknemers tegen blootstelling aan BPA worden beschermd. Een lagere blootstelling is ook van belang voor dieren in waterbodems, die nadelige effecten ondervinden bij de huidige BPA-concentratie- niveaus.

Abstract

More stringent European standards for safe exposure of workers and consumers to bisphenol A (BPA) were proposed in 2014 and 2015. The Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) has concluded that new insights sufficiently warrant consideration of even more stringent standards and has recommended taking supplementary measures in the near future for a further reduction of BPA exposure. Bisphenol A (BPA) is a substance that occurs in numerous products, such as cash register receipts, building materials (paint and coatings), food packaging materials, toys and medical devices. Excessive BPA exposure is harmful to fertility and can affect the hormone system. New studies show that BPA can impair the immune system of unborn and young children at a lower exposure level than the one on which the current standards are based. This lower level is roughly comparable to the current every day BPA exposure level of workers and consumers. As a result of this exposure, people could have a greater probability of developing food intolerances and could become more susceptible to infectious diseases. Based on these new insights RIVM advises the national government to reduce BPA exposure in the short term wherever possible. Special attention needs to be devoted to protecting small children, pregnant women and women who breastfeed. This is because developing unborn and young children are more sensitive than adults to the effects of BPA. Ways to reduce exposure include developing safe alternatives or ensuring that less BPA is released from products. Additionally, workers can be protected against BPA exposure. Lower exposure is also important for sediment-dwelling animals that experience adverse effects due to current BPA concentration levels.

Overig

Grootte
673KB