Ziektelast van voedseloverdraagbare ziekteverwekkers in Nederland in 2022

Ziektelast van voedseloverdraagbare ziekteverwekkers in Nederland in 2022

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM brengt elk jaar in kaart hoeveel jaren mensen een slechte gezondheid hebben of eerder overlijden (ziektelast) door een infectie van de maag of darm. We hebben hiervoor naar 14 ziekteverwekkers gekeken die deze infecties kunnen veroorzaken. Ze worden vooral via voedsel overgedragen (ongeveer 41 procent). Mensen kunnen er ook via het milieu, zoals via oppervlaktewater, via dieren of andere mensen mee in aanraking komen.

De ziektelast door de 14 ziekteverwekkers was hoger dan in 2021 en 2020, maar nog wel iets lager dan in 2019, het jaar voordat de coronapandemie begon. Deze stijging geeft aan dat de ziektelast bijna terug is op het niveau van vóór COVID-19.

Voor de ziektelast wordt een internationale maat gebruikt: DALY Disability Adjusted Life Year (Disability Adjusted Life Year)’s (Disability Adjusted Life Years). De bijdragen van de verschillende routes waardoor mensen besmet raken, verschillen per ziekteverwekker. Het totaal aantal DALY’s dat deze 14 ziekteverwekkers in 2022 (10.000 DALY’s) veroorzaakten, was hoger dan in 2021 (9.100 DALY’s) en in 2020 (7.300 DALY’s). Het was wel iets lager dan in 2019 (11.000 DALY’s). Het deel van de ziektelast dat in 2022 aan voeding wordt toegeschreven, is geschat op 4.300 DALY’s. Dat is wat hoger dan in 2021 (4.200 DALY’s) en in 2020 (3.600 DALY’s), maar iets lager dan in 2019 (4.600 DALY’s).

De totale kosten van deze ziektelast in 2022 zijn geschat op 478 miljoen euro. Dat is veel hoger dan in 2021 (397 miljoen euro) en in 2020 (317 miljoen euro), maar iets lager dan in 2019 (480 miljoen euro). De geschatte kosten omvatten de directe medische kosten, zoals voor ziekenhuisopname, en de indirecte kosten die de patiënten en families maken, zoals reiskosten. Hieronder vallen ook de kosten die in andere sectoren worden gemaakt, bijvoorbeeld door ziekteverzuim. De kosten als gevolg van maag-darminfecties via voeding waren in 2022 (201 miljoen euro) hoger dan de 189 miljoen euro in 2021 en de 173 miljoen euro in 2020 maar iets lager dan in 2019 (208 miljoen euro).

Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft de opdracht voor dit onderzoek gegeven. De resultaten bieden beleidsmakers handvatten om meer zicht te krijgen op de ziektelast en de manieren waarop mensen met de ziekteverwekkers in contact komen. Ook geeft het een beeld hoe de ziektelast van voedselinfecties en kosten ervan zich door de jaren heen ontwikkelen.

Abstract

Each year, RIVM investigates how many people become sick or die from gastrointestinal infections. To this end, we look at 14 pathogens that can cause such infections. They are mainly transmitted through food (around 41 per cent). People can also come into contact with these pathogens in the environment (through surface water, for example) or through animals or other people.

The burden of disease of these 14 pathogens was higher than in 2021 and 2020, but still a bit lower than in 2019, the year in which the COVID-19 pandemic began. This increase means that the burden of disease is almost back to pre-COVID-19 levels.

The burden of disease is expressed in Disability Adjusted Life Years (DALYs), an international measure for the number of healthy years of life that are lost due to disability or premature mortality. The total number of DALYs resulting from these 14 pathogens in 2022 (10,000 DALYs) was higher than in 2021 (9,100 DALYs) and 2020 (7,300 DALYs). However, the number of DALYs was slightly lower than in 2019 (11,000 DALYs). The fraction of the burden of disease attributable to foodborne pathogens in 2022 was estimated to be 4,300 DALYs. This was somewhat higher than in 2021 (4,200 DALYs) and 2020 (3,600 DALYs), but slightly lower than in 2019 (4,600 DALYs).

The total cost associated with the burden of disease in 2022 was estimated at 478 million euros. This was much higher than in 2021 (397 million euros) and 2020 (317 million euros), but slightly lower than in 2019 (480 million euros). The estimated cost includes the direct medical costs, for example in hospitals, as well as the costs incurred by the patients and families, such as travelling expenses. It also includes the costs incurred in other sectors, for example as a result of work absenteeism. The cost due to gastrointestinal infections resulting from foodborne pathogens in 2022 (201 million euros) was higher than in 2021 (189 million euros) and 2020 (173 million euros), but slightly lower than in 2019 (208 million euros).

The Ministry of Health, Welfare and Sport commissioned this research. The results provide policymakers with insight into the burden of disease and the various ways in which people can acquire an infection with food-related pathogens. This research also allows to monitor possible trends in time of the burden of disease caused by foodborne infections, as well as of the associated costs.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Resterend

Grootte
941 kb