Samenvatting

In het kader van het onderzoeksprogramma PAGIS (Performance Assessment of Geological Isolation Systems), is een studie gedaan naar grondwaterstroming in de watervoerende pakketten gelegen boven de "Gorleben" zoutpijler in de Bondsrepubliek Duitsland. Het doel van dit onderzoek was een vergelijking te maken tussen de berekeningsresultaten voor grondwaterstroming met een dichtheid (zoetwater) die eerder waren uitgevoerd ten behoeve van de Duitse veiligheidsanalyse met het computerprogramma SWIFT en voor een identieke set invoergegevens met Het RIVM programma METROPOL. Een directe vergelijking werd beperkt door het feit, dat de "ware" oplossing voor het probleem niet bekend is. METROPOL is eveneens gebruikt om zout-water berekeningen uit te voeren. Door verschillende oorzaken moest hiervoor een ander netwerk gebruikt worden, zodat vergelijking met de zoetwater berekeningen niet direct was. Er kon evenwel aangegeven worden wat de invloed van de aanwezigheid van zout water op de eerder gemaakte zoet-water-berekeningen is. Looptijden door goed doorlatende modelblokken namen met ca. een factor honderd toe door de aanwezigheid van zout water.

Resterend

Grootte
0MB