Chromium-6 and medical implants

Chromium-6 and medical implants

Go to abstract

Samenvatting

Chroom zit in verschillende medische implantaten van metaal, zoals voor heupen en knieƫn. Het RIVM heeft daarom onderzocht of mensen met zulke implantaten worden blootgesteld aan chroom-6 en of dat schadelijk is voor hun gezondheid.

De huidige wetenschappelijke literatuur geeft geen aanwijzingen dat chroom-6 uit een medisch implantaat in het lichaam tot ernstige gezondheidseffecten leidt. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM, in opdracht van het ministerie van VWS.

Chroom kan in de schadelijke vorm chroom-6 vrijkomen als het implantaat in contact komt met lichaamsvloeistoffen rondom het implantaat. Het meeste chroom-6 wordt meteen omgezet in de minder schadelijke vorm chroom-3. Een klein deel chroom-6 kan in het bloed komen en zo in het lichaam worden verspreid. Met de wetenschappelijke kennis van nu is het niet mogelijk om precies te bepalen hoe groot deze blootstelling is. Wel dat de blootstelling geen ernstige effecten heeft.

Enkele onderzoeken vermelden een grotere kans op metaalallergie bij mensen met een implantaat waar chroom in zit. Maar dit komt bijna nooit voor en veroorzaakt geen ernstige klachten. Metaalallergie kan ook door andere metalen in implantaten worden veroorzaakt. Het implantaat zelf kan lokale effecten veroorzaken, zoals irritatie of ontsteking. Deze klachten zijn niet gerelateerd aan chroom-6.

Dit onderzoek is gedaan omdat uit eerder onderzoek bleek dat blootstelling aan chroom-6 tijdens het werk schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Dat heeft met verschillende factoren te maken. Bijvoorbeeld of mensen met grote hoeveelheden van de stof in contact komen, hoe vaak en op welke manier (bijvoorbeeld via inademen of inslikken).

Abstract

Various medical implants made out of metal, such as hip and knee implants, contain chromium. RIVM has investigated whether people who have these types of implants are exposed to chromium-6 and whether this causes adverse health effects.

The current scientific literature does not provide evidence for severe adverse health effects in the body caused by chromium-6 from medical implants. This is the conclusion of research performed by RIVM and commissioned by the Ministry of Health, Welfare and Sport.

Chromium can be released as chromium-6, which is a harmful form of this metal, and can diffuse from implants when it comes into contact with bodily fluids surrounding the implant. The majority of chromium-6 is rapidly transformed into chromium-3, which is less harmful. However, a small part of chromium-6 can reach the blood and spread throughout the body. With the current level of scientific knowledge, it is not possible to determine the exact exposure level, but it is possible to conclude that it does not cause severe health effects.

There is a small number of studies that show an increased chance of metal allergy in people who have an implant that contains chromium. This is, however, rarely observed and does not cause severe health effects. Metal allergy can also be caused by other metals that are present in implants. The implant itself can cause local effects, such as irritation or inflammation. These adverse health effects are not related to chromium-6.

This research has been conducted because previous research has shown that exposure to chromium-6 in the workplace is potentially harmful to human health. This depends on various factors, including whether people have been exposed to large amounts of chromium-6, how often this happened, and in what way they have been exposed (such as through inhalation or ingestion).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
570 kb