Chromium-6 allowed in artist paints under REACH

Chromium-6 allowed in artist paints under REACH

Go to abstract

Samenvatting

In 2019 concludeerde het RIVM dat de blootstelling van consumenten aan chroom-6 via alledaagse producten laag is en geen risico voor de gezondheid vormt. Wel bleef er nog onduidelijkheid bestaan over chroom-6 in een bepaalde soort verf, namelijk kunstschilderverf. Verschillende chroom-verbindingen worden al eeuwen als pigment in verf gebruikt. Het RIVM heeft nu uitgezocht wat er wettelijk is geregeld voor chroom-6 in kunstschilderverf. Kunstschilderverf blijkt in de Europese wetgeving voor chemische stoffen (REACH) een ‘uitzondering’ te zijn, wat betekent dat er schadelijke stoffen in mogen zitten. Hierdoor is het niet verboden om bepaalde chroom-6-verbindingen als pigment in kunstschilderverf te gebruiken. Het lijkt er echter op dat deze verbindingen niet in kunstschilderverf worden gebruikt. Voor een deel van de chroom-6-verbindingen moet de Europese Commissie sowieso een zogenoemde autorisatie verlenen. Zonder zo’n specifieke toestemming mogen deze chroom-6-verbindingen niet worden gebruikt. De Commissie heeft echter geen autorisaties gegeven voor het gebruik van deze chroom-6-verbindingen in kunstschilderverf, en dus is het niet toegestaan om ze in kunstschilderverf te gebruiken. Maar voor een aantal andere chroom-6-verbindingen is geen specifieke toestemming nodig (bariumchromaat, calciumchromaat, zinkchromaten, cadmiumchromaat en ijzertrichromaat). De consument zou dus met deze chroom-6 verbindingen in aanraking kunnen komen als zij kunstschilderverf gebruiken. Uit de registratiedossiers van REACH, waarin fabrikanten moeten aangeven welke stoffen ze gebruiken, blijkt dat deze verbindingen niet als pigment in kunstschilderverf worden gebruikt of als zodanig in Nederland of de EU worden geïmporteerd. Formeel beschermt REACH de consument nu niet tegen alle chroom-6-verbindingen in kunstschilderverf. Het RIVM reikt beleidsmakers mogelijkheden aan om het gebruik van chroom-6-pigmenten voor het grote publiek wettelijk verder te beperken. Dit kan door bijvoorbeeld alle chroom-6-verbindingen op de autorisatielijst te zetten. Of door de status van uitzondering op te heffen.

Abstract

In 2019, RIVM concluded that exposure of consumers to chromium-6 via every-day products is low and does not pose a risk to health although a degree of uncertainty remained regarding chromium-6 in a certain type of paints, that is, artist paints. Various chromium compounds have been used as pigment in paints for centuries.

RIVM has now investigated what is regulated by law for chromium-6 in artist paints. In the European legislation for chemical substances (the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals or REACH), artist paints are apparently an ‘exception’, which means that it is acceptable for them to contain harmful substances. As a result, the use of certain chromium-6 compounds as pigments in artist paints is not prohibited. It appears, however, that these compounds are not actually used in artist paints.

The European Commission must, in any case, grant an ‘authorisation’ for the use of some chromium-6 compounds, which may therefore not be used without specific permission of this kind. The Commission has not granted any such authorisations for their use in artist paints so it is not permitted.

However, no specific permission is necessary for a number of other chromium-6 compounds, such as barium chromate, calcium chromate, cadmium chromate, iron(III) chromate and zinc chromates. Consumers could therefore come into contact with these chromium-6 compounds if they used artist paints. REACH’s registration dossiers, in which manufacturers must indicate what substances they use, show that these compounds are not used as pigments in artist paints or imported as such into the EU or the Netherlands.

Officially, REACH does not currently protect consumers from all chromium-6 compounds in artist paints. RIVM provides policymakers with options for further restricting the use of chromium-6 pigments by the general public. One option would be to place all chromium-6 compounds on the authorisation list and another, to discontinue the status of ‘exception’.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
445 kg