Go to abstract

Samenvatting

Veel (ziekenhuis)laboratoria sturen het te onderzoeken materiaal van patiënten naar het Centrum Infectieonderzoek, diagnostiek en screening (IDS) van het RIVM. Het gaat dan vooral om bijzondere diagnostiek waarvoor de laboratoria zelf geen test in huis hebben. Ook komen patiëntmaterialen binnen om te monitoren in welke mate bepaalde ziekteverwekkende micro-organismen voorkomen. Met de verkregen resultaten houdt het RIVM een vinger aan de pols hoe vaak en waar deze micro-organismen voorkomen. Op die manier kan snel worden gereageerd op (plotselinge) ontwikkelingen op het gebied van infectieziekten. De resultaten worden jaarlijks beschreven om inzenders van patiëntmaterialen inzicht te geven in wat er is gedaan aan diagnostiek, screening en onderzoek naar infectieziekten. In de jaarrapportage 2014 zijn onder andere de eerste monitoringsresultaten van de vaccinatie tegen het baarmoederhalskankervirus (HPV) te zien: het lijkt erop dat er minder HPV onder de doelgroep voorkomt en dat de opkomst voor de vaccinatie is gestegen. Verder is onderzocht waarom het huidige vaccin tegen kinkhoest minder goed werkt. Ook ondersteunt IDS Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de Caribische Zee (de BES-eilanden) bij de diagnostiek van Chikungunya, een virus dat wordt overgedragen door muggen. Deze eilanden vallen sinds 2010 onder Nederlands bestuur. Het onderzoek bij IDS bestaat er vooral uit om innovatieve laboratoriumtesten te ontwikkelen en te verbeteren, in het belang van de openbare gezondheidszorg.

Abstract

Many (hospital) laboratories send their patient materials to RIVM's Centre for Infectious Diseases Research, Diagnostics and Screening (IDS) for testing, particularly if special diagnostic procedures are required for which these laboratories lack the necessary testing facilities. Patient materials are also sent to IDS in order to monitor the incidence of specific pathogenic micro-organisms. The results obtained enable RIVM to keep track of where and how frequently these micro-organisms occur, facilitating a rapid response to any (sudden) development in the incidence of infectious diseases.

The results of these activities are summarized in an Annual Report to provide stakeholders with insight into infectious diseases research, diagnostics and screening. The IDS Annual Report 2014 includes the initial monitoring results for the vaccination campaign to prevent Human Papillomavirus (HPV): the incidence of HPV in the target group appears to have decreased, and the participation rate has risen. The Centre also investigated the lack of efficacy of the currently used whooping cough vaccine. IDS supports the health authorities on the Caribbean islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba in diagnosing infections caused by the Chikungunya virus, which is transmitted by mosquitoes. Since the dissolution of the Netherlands Antilles in October 2010, these islands have enjoyed the status of 'special municipality' or 'public body' within the Kingdom of the Netherlands.

Research at IDS is mainly focused on the development and optimization of innovative laboratory tests that can help to improve public health.

Overig

Grootte
4.51MB