Go to abstract

Samenvatting

Een snelle, transparante en gestandaardiseerde blootstellingsschatting van reinigingsmiddelen is dankzij een nieuwe factsheet voor het computerprogramma ConsExpo nu mogelijk. ConsExpo 4.0 is een computerprogramma, dat gebruikt kan worden om de blootstelling van mensen aan stoffen in consumentenproducten uit te rekenen. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende blootstellingsroutes (dus via de huid, via inhalatie en via orale opname). Bij het ConsExpo programma hoort ook een database, waarin standaardwaarden voor vele product typen en voor een groot aantal blootstellingsscenarios worden aangeboden. De beschrijving van deze achtergrondinformatie bij deze standaardwaarden wordt gerapporteerd in zogenoemde 'factsheets'. In dit rapport, factsheet reinigingsmiddelen, is de meest recente informatie bijeengebracht om de blootstelling aan stoffen uit reinigingsmiddelen te berekenen. De verschillende typen reinigingsmiddelen zijn verdeeld in 36 categorien, bijvoorbeeld wasmiddelen, afwasmiddelen, schuurmiddelen en toiletreinigers. Voor iedere categorie wordt de samenstelling en gebruik van producten uit die categorie beschreven. Daarnaast wordt aangegeven welk model of modellen van ConsExpo het meest geschikt is om de blootstelling uit te rekenen en worden voor alle gegevens die nodig zijn voor de berekening standaardwaarden ingevuld. Naast deze factsheet reinigingsmiddelen zijn er ook factsheets voor ongediertebestrijdingsmiddelen, verf, cosmetica en desinfectantia.

Abstract

Exposure to compounds in consumer products can be assessed using the computer program ConsExpo (Consumer Exposure). Given the huge number of consumer products, it is not possible to calculate the exposure for each separate product, so a limited number of groups containing similar products are defined. The information for each group of products is described in a fact sheet. Paint, cosmetics, children's toys and pest control products are examples of fact sheets which have been published already. This fact sheet covers the use of cleaning products by consumers. In the fact sheet 36 product categories are described including laundry detergents, dishwashing products, abrasives and toilet cleaners. To assess exposure of compounds in the cleaning products default values for all 36 product categories have been determined.

Overig

Grootte
450KB