Het gecombineerde EURL-Salmonella-ringonderzoek Voedsel en Productie dieren (2017) : Detectie van Salmonella in oppervlaktebemonsteringsponsjes

Het gecombineerde EURL-Salmonella-ringonderzoek Voedsel en Productie dieren (2017) : Detectie van Salmonella in oppervlaktebemonsteringsponsjes

Go to abstract

Samenvatting

In oktober 2017 is het gecombineerde EURL-Salmonella-ringonderzoek gehouden om Salmonella aan te tonen in sponsjes die gebruikt worden om oppervlakten van te onderzoeken materialen te bemonsteren. De sponsjes zijn gebruikt, omdat ze geschikt zijn als monster voor zowel de NRL's Voedsel, als de NRL's Dieren voor de voedselproductie. Om praktische redenen zijn deze NRL's dit jaar samengevoegd. Alle deelnemers waren in staat om Salmonella in de sponsjes op te sporen. Ook hebben de laboratoria de meegestuurde controlemonsters correct geanalyseerd. Eén laboratorium heeft een fout gemaakt in de rapportage van het controlemonster waarin Salmonella was aangetroffen. Hierdoor kreeg dit laboratorium een matige score. Bijna alle laboratoria konden de monsters waar geen Salmonella aan was toegevoegd (blanco), als zodanig opsporen. Eén laboratorium vond echter Salmonella in twee van de zes blanco monsters en scoorde daardoor een onvoldoende. Dit laboratorium heeft in de herkansing wel alle monsters goed beoordeeld. Deze kwaliteitstoets is verplicht voor alle Nationale Referentie Laboratoria (NRL's) van de Europese lidstaten die ervoor verantwoordelijk zijn om Salmonella in voedsel aan te tonen; het is vrijwillig voor NRL's die Salmonella aantonen in de leefomgeving van dieren die voor de voedselproductie worden gehouden. Deze laatste laboratoria hadden in maart 2017 al deelgenomen aan het verplichte EURL-ringonderzoek naar Salmonella. In totaal hebben 56 NRL's deelgenomen: 33 NRL's om Salmonella in voedsel aan te tonen en 23 NRL's om Salmonella aan te tonen in leefomgeving voor dieren die voor de voedselproductie worden gehouden. De NRL's waren afkomstig uit alle 28 EU lidstaten, vier NRL's uit andere Europese landen en één NRL uit een niet-Europees land. Het Europese Referentielaboratorium (EURL) Salmonella is gevestigd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een belangrijke taak van het EURL-Salmonella is toezien op de kwaliteit van de nationale referentielaboratoria voor deze bacterie in Europa.

Abstract

In October 2017, a combined EURL-Salmonella interlaboratory comparison study on the detection of Salmonella in food samples and animal primary production stage was organised. In this study, hygiene swabs were chosen to be the matrix. All the laboratories involved were able to detect Salmonella in all the contaminated hygiene swab samples; they were all successful in analysing both the blank control sample and the positive control sample correctly. One laboratory made a mistake reporting the positive control negative for Salmonella and was, therefore, scored as having a 'moderate performance'. Blank hygiene swab samples, not contaminated with Salmonella, were correctly analysed as negative by almost all the laboratories. One laboratory found Salmonella present in two of the six blank samples and this was scored as a 'poor performance'. In a follow-up study this laboratory obtained good results for all samples.

Participation was obligatory for all EU Member State National Reference Laboratories (NRLs) responsible for the detection of Salmonella in food samples, and voluntary for NRLs responsible for the detection of Salmonella in primary production stage samples. These latter laboratories had already participated in the compulsory EURL study for the detection of Salmonella in primary production samples which was organised in March 2017. A total of 56 NRLs participated in this study: 33 NRLs for Salmonella in Food matrices and 23 NRLs for Salmonella in Primary Production Stage matrices (PPS). The participants came from all 28 EU Member States (MS), four of the NRLs were based in third European countries and one was based in a non-European country. The EURL-Salmonella is situated at the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). An important task of the EURL-Salmonella is to monitor and to improve the performance of the National Reference Laboratories in Europe.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
500 KB