Complications of skin treatments using Energy Based Devices

Complications of skin treatments using Energy Based Devices

Go to abstract

Samenvatting

Bij het gebruik van lasers en soortgelijke apparatuur voor huidbehandelingen wordt energie van of naar de huid overgedragen, bijvoorbeeld door licht om te zetten in warmte. Hiermee worden delen van de huid, zoals haren, verwijderd of 'beschadigd' en bloedvaatjes 'dichtgeschroeid' om ze te laten verdwijnen. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat alle onderzochte huidbehandelingen complicaties tot gevolg kunnen hebben. Deze kunnen licht en tijdelijk van aard zijn, zoals roodheid en zwelling, maar ook ernstig en blijvend, zoals verbranding en littekens. Complicaties als gevolg van behandelingen met laser- en zogeheten Intense Pulsed Light apparatuur blijken relatief lang aan te houden en vaak voor te komen. Complicaties als gevolg van ultrasound behandelingen en behandelingen van acne met LED-licht houden juist relatief kort aan en komen minder vaak voor. Uit dit onderzoek blijkt ook dat het niet mogelijk is af te bakenen welke laserapparatuur veilig is. De brancheorganisatie van schoonheidsspecialisten gaf aan behoefte te hebben aan een dergelijke afbakening. Hiermee worden eerdere conclusies van het RIVM uit 2015 hierover bevestigd. Verder is in dit vervolgonderzoek de definitie gespecificeerd voor behandelingen van de huid met alle apparatuur die energie overdraagt (Energy Based Devices). In de praktijk bleek het niet duidelijk te zijn welke behandelingen hieronder vielen. De definitie is gebruikt om te bepalen welke behandelingen die in schoonheidssalons worden uitgevoerd Energy Based Device-behandelingen van de huid zijn. De aanleiding van het vervolgonderzoek is het voornemen van de minister van VWS in 2016 om het uitvoeren van behandelingen met lasers en aanverwante apparatuur in de toekomst alleen toe te staan voor artsen en huidtherapeuten. Het voornemen van de minister leidde tot diverse reacties bij beroepsbeoefenaren, in het bijzonder bij schoonheidsspecialisten.

Abstract

Using lasers and similar devices in skin treatments involves the transfer of energy to the skin, for example by converting light to heat. Through this method, parts of the skin, like hairs, can be removed or 'damaged' and small blood vessels can be cauterised so that they disappear. According to research carried out by the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), all of the treatments investigated are subject to potential complications. These may be mild and temporary in nature, such as redness and swelling, but they may also be more severe and permanent, such as burns or scars.

Complications resulting from treatment with laser and so-called Intense Pulsed Light devices appear to continue for a relatively long period and to occur relatively frequently. In contrast, complications resulting from ultrasound treatment and from the treatment of acne with LED light continue for a relatively short period and occur less frequently.

This research shows that it is not possible to distinguish between lasers that are safe to use and those that are not. The need for such a distinction has been expressed by the professional body representing beauty therapists. This outcome confirms the earlier conclusion of an RIVM investigation on this topic published in 2015.

This follow-up study also specifies the definition of skin treatments with all kinds of energy-transferring devices (Energy Based Devices). In practice, it remained unclear which of these treatments could be classified as such. The definition has been used to determine which treatments performed by beauty therapists can be classified as treatments of the skin with Energy Based Devices.

This follow-up study is a consequence of the policy proposition of the Dutch Minister of Health, Welfare and Sport in 2016 to restrict the performance of skin treatments using lasers and similar devices to physicians and skin therapists.This proposition has led to diverse reactions from professionals in the field, and in particular beauty therapists.

Overig

Grootte
821KB