Aanwijzingen voor gezondheidsrisico's in consumentenproducten met claims over gezondheid, milieu en/of duurzaamheid?

Aanwijzingen voor gezondheidsrisico's in consumentenproducten met claims over gezondheid, milieu en/of duurzaamheid?

Go to abstract

Samenvatting

Op steeds meer producten staan woorden als ‘natuurlijk’, ‘biologisch’ of ‘vegan’. Dit zijn zogenoemde gezondheids-, milieu- en/of duurzaamheidsclaims. Consumenten denken vaak dat producten met zo’n claim gezonder en/of veiliger zijn. De vraag is of dat klopt, of dat ze toch schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Voor het menselijk lichaam maakt het namelijk niet uit of een chemische stof door de mens (synthetisch) of de natuur gemaakt is.

Vanwege het grote aanbod aan producten heeft het RIVM zich gericht op persoonlijke verzorgingsproducten waarop woorden als ‘natuurlijk’, ‘biologisch’ of ‘vegan’ staan. Denk aan shampoo en zeep. Het heeft in kaart gebracht welke chemische stoffen (ingrediënten) erin zitten. De 35 ingrediënten die het meeste voorkomen, zijn verder onderzocht.

Voor de meeste van deze ingrediënten geldt dat normaal gebruik van de producten waar ze in zitten geen schadelijke gezondheidseffecten heeft. Wel heeft het RIVM zorgen over ‘plantaardige ingrediënten’ in persoonlijke verzorgingsproducten. Deze ingrediënten komen uit planten en kunnen stoffen zoals linalool en limoneen bevatten. Linalool en limoneen kunnen een allergische reactie veroorzaken. Ook zijn er zorgen omdat botanische ingrediënten resten van bestrijdingsmiddelen en zware metalen kunnen bevatten. En van veel botanische ingrediënten is weinig bekend over hun gevaarseigenschappen. Meer onderzoek moet duidelijk maken of deze zorgen terecht zijn.

Het RIVM heeft ook op een rij gezet welke keurmerken vaak staan op consumentenproducten met gezondheids-, milieu- en/of duurzaamheidsclaims en wat ze betekenen. Voor persoonlijke verzorgingsproducten zijn dat vooral COSMetic Organica and Natural Standard (COSMOS), NATRUE en Vegan. Van claims als ‘non toxic’, ‘vrij van…’ of ‘hypoallergeen’ is vaak niet duidelijk wat ze betekenen of wat de fabrikant ermee bedoelt. Bovendien lijken de claims soms niet te voldoen aan de regels en wetten die hiervoor gelden. Meer onderzoek is nodig om te kijken of de producten voldoen.

Het RIVM vindt het belangrijk dat het voor consumenten duidelijker wordt welke keurmerken en claims waarvoor staan. Het raadt daarom onder andere aan meer informatie hierover te geven op de website waarzitwatin.nl. Op Europees niveau wordt gewerkt aan een richtlijn over claims op producten en regels waar milieu-keurmerken aan moeten voldoen.

Abstract

Statements such as ‘natural’, ‘organic’ or ‘vegan’ are becoming increasingly common on consumer products. These are referred to as health, environmental and/or sustainability claims. Consumers often think that products with such a claim are healthier and/or safer. The question is whether that assumption is correct, or whether these products can still be harmful to health. For the human body, it makes no difference whether a chemical substance is manmade (synthetic) or natural.

Due to the wide range of consumer products on the market, RIVM has focused on personal care products with words such as ‘natural’, ‘organic’ or ‘vegan’ on the packaging. It identified which chemicals (ingredients) are present in these products. The 35 most common ingredients were investigated further.

For most of these ingredients, it is not expected that normal use of the product containing them will have adverse health effects. However, RIVM does have concerns about ‘botanical ingredients’ in personal care products. These ingredients come from plants and may contain substances such as linalool and limonene. Linalool and limonene can cause an allergic reaction. Furthermore, there are concerns that botanical ingredients may contain pesticide residues and heavy metals. For many botanical ingredients, there is very limited hazard information available. More research should clarify whether these concerns are justified.

RIVM has also listed which labels are often found on consumer products with health, environmental and/or sustainability claims and what they mean. For personal care products, these are mainly COSMetic Organic and Natural Standard (COSMOS), NATRUE and Vegan. In the case of claims such as ‘non-toxic’, ‘free from...’ or ‘hypoallergenic’, it is often not clear to consumers what they mean. Moreover, some claims appear not to comply with the applicable regulations and legislation. Further research could focus on whether the claims investigated in this study comply with regulations.

RIVM considers it important that the meaning of labels and claims on packaging becomes clearer to consumers. It therefore recommends making more information available about this, for instance on the website waarzitwatin.nl. The European Commission recently presented a draft directive to tighten the regulation of new labels and claims.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
1718 kb