Contra-expertise on determination of radioactivity of waste water and ventilation air of Urenco Nederland B.V. Period 2016

Contra-expertise on determination of radioactivity of waste water and ventilation air of Urenco Nederland B.V. Period 2016

Go to abstract

Samenvatting

De verrijkingsfabriek Urenco Nederland meet hoeveel radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht wordt geloosd. Het RIVM controleert deze metingen acht keer per jaar. Met deze 'contra-expertise' wordt gecontroleerd of de analyses die Urenco zelf uitvoert, betrouwbaar zijn. De te analyseren monsters worden verspreid over het jaar door Urenco genomen. Net als in voorgaande jaren komen de totaal-alfa resultaten en de gamma-analyses van afvalwater uit de contra-expertise in 2016 redelijk overeen. Uit de metingen blijkt dat de activiteitsconcentraties in afvalwater in zeven van de acht monsters betrekkelijk laag zijn; 0,2 - 3,6 kBq.m-3 voor totaal-alfa en 0,3 - 5 kBq.m-3 voor totaal-bèta. In het monster met een verhoogde totaal-bèta activiteitsconcentratie was het natuurlijke nuclide 40K de oorzaak van deze verhoging. De radioactiviteit in ventilatielucht ligt zeer dicht bij het niveau van de hoeveelheid radon die van nature in de buitenlucht aanwezig is. Voor totaal alfa is een activiteitsconcentratie van 0,006 - 0,06 mBq.m-3 gevonden en voor totaal bèta 0,02 - 0,35 mBq.m-3. De resultaten van de meetwaarden van Urenco in ventilatielucht kwamen redelijk overeen. In buitenlucht wordt de natuurlijke totaal alfa en bèta-activiteit veroorzaakt door radon-dochters, net als de verhouding tussen de totaal alfa- en totaal bèta-activiteit. Deze natuurlijke verhouding tussen alfa en bèta activiteit wijkt sterk af van dezelfde verhouding die het gevolg zou zijn van een besmetting door uranium. Daarom is het aannemelijk dat er in 2016, tijdens de reguliere bedrijfsvoering, geen uranium in ventilatielucht is vrijgekomen. RIVM heeft de contra-expertises in 2016 uitgevoerd in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Abstract

The Uranium Enrichment Company (URENCO) measures the release of radioactivity into the waste water and atmosphere. The RIVM performs eight times per year a counter expertise on these measurements. This form of counter-expertise is aimed at verifying and supporting the reliability of the analyses carried out by URENCO. The samples of waste water and ventilation air are taken by URENCO at various time points dispersed throughout the year.

RIVM determined the gross alpha and gross bèta activity in eight waste water samples and 40 samples of ventilation air. As a rule, Urenco waste water contains low levels of gross alpha and gross bèta activity. The measurements of gross alpha and gross bèta in seven out of eight wate water samples show that the activity concentrations are rather low: 0,2 - 3,6 kBq.m-3 for gross-alpha and 0,3 - 5 kBq.m-3 for gross-bèta. The sample with a higher gross bèta activity contained an elevated concentration of the natural nuclide 40K. Generally, the results of RIVM and Urenco were in agreement.

Radioactivity levels in ventilation air are very close to those levels expected due to the natural presence of radon in the outside atmosphere. For gross alpha 0.006 - 0.06 mBq.m-3 was found and for gross bèta 0.02 - 0.35 mBq.m-3. The agreement with the measurement results of Urenco was rather reasonable.

Considering the natural gross-bèta activity, and the ratio gross alpha / gross bèta due to natural radon daughters in outside air it is unlikely that a release of uranium occurred in 2016 during normal production.

RIVM carried out this counter-expertise on behalf of the Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS).

Overig

Grootte
1.02MB