Counterchecks on measurements of radioactivity in waste water and ventilation air at Urenco Nederland B.V. Period 2019

Counterchecks on measurements of radioactivity in waste water and ventilation air at Urenco Nederland B.V. Period 2019

Go to abstract

Samenvatting

De fabriek van Urenco Nederland, die uranium verrijkt, meet hoeveel radioactiviteit het naar de omgeving loost via het eigen afvalwater en de ventilatielucht. Het RIVM controleert deze metingen acht keer per jaar. Met deze 'contra-expertise' controleert RIVM of de analyses die Urenco zelf uitvoert, betrouwbaar zijn. Urenco neemt de te analyseren monsters verspreid over het jaar. Dit jaar komen de totaal-alfa, totaal-bèta resultaten en de gammaanalyses van afvalwater uit de contra-expertise in 2019 redelijk overeen. De vergelijking van de totaal bèta resultaten in afvalwater is na correctie voor ingroei of verval van 234Th iets verbeterd. Uit de metingen blijkt dat de activiteitsconcentraties in afvalwater in de acht monsters laag zijn: 0,1 – 5,5 kBq∙m-3 voor totaal-alfa en 0,3 – 9,7 kBq∙m-3 voor totaal-bèta. De radioactiviteit in ventilatielucht ligt zeer dicht bij het niveau van de hoeveelheid radon die van nature in de buitenlucht aanwezig is. De resultaten van de meetwaarden van Urenco in ventilatielucht kwamen matig tot redelijk overeen met de RIVM-analyses. In buitenlucht wordt de natuurlijke totaal alfa en bèta-activiteit veroorzaakt door radon-dochters, net als de verhouding tussen de totaal alfa- en totaal bèta-activiteit. De verhouding zou heel anders zijn wanneer uranium vrijkomt. Daarom is het aannemelijk dat er in 2019 geen uranium in ventilatielucht is vrijgekomen. RIVM voert de contra-expertises jaarlijks uit in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Abstract

The factory of Urenco Nederland, which focuses on uranium enrichment, measures the quantity of radioactivity it discharges to the environment via its own waste water and ventilation air. RIVM checks these measurements eight times a year. Via these counterchecks, RIVM determines whether the analyses performed by Urenco itself are reliable. Urenco takes the samples to be analysed at intervals throughout the year.

In 2019, the gross alpha results and the gamma analyses of wastewater in the counterchecks are in good agreement with the results found by Urenco itself. The agreement with regard to the gross beta results is slightly improved after correction for ingrowth or decay of 234Th. The measurements show that the activity concentrations in waste water in the eight samples are low: 0.1 – 5.5 kBq∙m-3 for gross alpha and 0.3 – 9.7 kBq∙m-3 for gross beta.

The radioactivity in ventilation air is very close to the level of radon naturally present in outdoor air. The results of the values measured by Urenco in ventilation air agree moderately to reasonably well with the RIVM analyses. The gross alpha and beta activity found naturally in outdoor air is caused by radon daughters, as is the ratio between the gross alpha and gross beta activity. This ratio would be completely different if uranium were to be released. It is therefore reasonable to assume that no uranium was released into ventilation air in 2019.

The Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS) commissions RIVM to carry out these counterchecks every year.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
1340 kb