Contra-expertise on the determination of radioactivity of waste water and ventilation air of the Borssele nuclear power plant. Period 2017

Contra-expertise on the determination of radioactivity of waste water and ventilation air of the Borssele nuclear power plant. Period 2017

Go to abstract

Samenvatting

De kerncentrale Borssele (KCB) meet hoeveel radioactiviteit de centrale in afvalwater en ventilatielucht loost. Het RIVM controleert deze metingen acht keer per jaar. Met deze 'contra-expertise' controleert RIVM of de analyses die de kerncentrale zelf uitvoert, betrouwbaar zijn. De te analyseren monsters worden verspreid over het jaar door KCB genomen. Net als in voorgaande jaren komen de gamma-analyses van afvalwater uit de contra-expertise in 2017 op hoofdlijnen overeen met de resultaten van de kerncentrale. Enkele verschillen waren zichtbaar bij radionucliden in twee afvalwatermonsters. In de overige zes monsters was de overeenstemming goed. De overeenkomst in de 3H-data was redelijk, maar kan nog worden verbeterd. Zowel de kerncentrale als het RIVM heeft geen strontium-isotopen en alfa-activiteit in het afvalwater aangetroffen. In ventilatielucht heeft zowel het RIVM als de kerncentrale geen gamma-activiteit aangetroffen. De resultaten van de bepaling van 3H en 14C in ventilatielucht, bemonsterd met een zeolietpatroon van 2017 kwamen goed (3H) en redelijk (14C) overeen. Het RIVM voert de contra-expertises jaarlijks uit in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Abstract

The nuclear power plant at Borssele (KCB) measures the release of radioactivity into wastewater and atmosphere. The RIVM performs eight times per year a counter expertise on these measurements. This form of counter-expertise is aimed at verifying and supporting the reliability of the analyses carried out by the KCB plant. The samples of waste water and ventilation air are taken by KCB at various time points dispersed throughout the year.

The nuclear power plant at Borssele (KCB) measures the release of radioactivity into wastewater and atmosphere. The RIVM performs eight times per year a counter expertise on these measurements. This form of counter-expertise is aimed at verifying and supporting the reliability of the analyses carried out by the KCB plant. The samples of waste water and ventilation air are taken by KCB at various time points dispersed throughout the year.

In ventilation air both KCB and RIVM did not find any gamma activity. The data for 3H and 14C, which were collected by a zeolite cartridge in the first and second quarter of 2017, show good agreement (3H) and reasonable agreement (14C).

RIVM carried out this counter-expertise on behalf of the Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
792 kb