Contra-expertise on the determination of radioactivity of waste water and ventilation air of NRG : Period 2015

Contra-expertise on the determination of radioactivity of waste water and ventilation air of NRG : Period 2015

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM controleert acht keer per jaar de metingen die de Nuclear Research Group (NRG) te Petten verricht in lozingen van radioactiviteit in afvalwater en ventilatielucht. Deze ‘contra-expertise’ dient als controle op de betrouwbaarheid van de analyses die de onderzoeksgroep zelf uitvoert. De te analyseren monsters worden verspreid over het jaar door NRG genomen. In 2015 is een steekproef van acht monsters afvalwater en ventilatielucht geanalyseerd. De analyses in de gammaspectrometrieresultaten en de totaal-alfa resultaten in afvalwater kwamen goed overeen. De overeenstemming in de totaal-beta resultaten kan aanzienlijk verbeterd worden. Dit wordt deels verklaard doordat er veel kortlevende beta-stralers in het afvalwater aanwezig zijn, en deels door verschillen in de meetmethoden die NRG en het RIVM toepassen. De vergelijking in de 3H resultaten in afvalwater is goed. De ventilatieluchtresultaten geven geen reden voor discussie. In vijf monsters heeft het RIVM een zeer lage activiteitsconcentratie aan 191Os aangetroffen, en in twee monsters een zeer lage activiteitsconcentratie aan 203Hg. Deze waarde valt ruim onder de detectiegrens van NRG. De meetwaarden voor totaal-alfa en totaal-bèta in ventilatielucht liggen in de range van wat er in buitenlucht wordt aangetroffen en hebben waarschijnlijk een natuurlijke oorsprong. Het RIVM heeft de contra-expertises in 2015 uitgevoerd in opdracht van van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Abstract

Within the framework of a monitoring programme, RIVM measures the release of radioactivity into the waste water and atmosphere of NRG. Measurements are carried out eight times per year. This form of counter-expertise is aimed at verifying and supporting the reliability of the analyses carried out by NRG.

In 2015, RIVM analyzed eight waste water samples and eight samples of ventilation air taken by NRG at various time points dispersed throughout 2015. The two different sets of measurements are in good agreement for gammaspectrometry, tritium and gross-alpha. The few discrepancies that were observed concern the presence of gross beta emitters in waste water; RIVM always reports lower values than NRG. This is partly explained by the presence of short-lived beta-emitters in waste water of NRG, and partly because of differences in the analytical methods applied by NRG and RIVM.

The results obtained by RIVM and NRG in ventilation air samples compare well. RIVM detected a very low gamma activity in five samples which were below the NRG detection limit. Gross alpha and gross beta results are all close to the detection limit. There is no significant difference between these results and the results obtained in outside air in Bilthoven.

RIVM carried out this counter-expertise on behalf of the Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS).

Resterend

Grootte
0MB