The CoronaMelder app – a model study into effectiveness. Digital contact tracing in the fight against COVID-19

The CoronaMelder app – a model study into effectiveness. Digital contact tracing in the fight against COVID-19

Go to abstract

Samenvatting

De app CoronaMelder is gemaakt om de verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2) in Nederland tegen te gaan. De app geeft een bericht bij gebruikers die langer dan een kwartier binnen een afstand van anderhalve meter bij iemand met corona zijn geweest. Daardoor kunnen ze zich snel laten testen en in quarantaine gaan. Dit moet voorkomen dat zij anderen besmetten met het virus, en daarmee helpen de epidemie onder controle te brengen.

De app heeft in de eerste maanden een positieve maar kleine bijdrage aan geleverd aan de bestrijding van het coronavirus. Van 1 december 2020 tot en met 31 maart 2021 zijn 7514 mensen positief getest na een melding door de CoronaMelder. Dit heeft naar schatting ruim 15.000 besmettingen voorkomen. De R-waarde (het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen dat een besmet persoon veroorzaakt) was 12,7 procent lager door de combinatie van testen, het reguliere bron- en contactonderzoek en de CoronaMelder. De bijdrage van de app aan dit percentage is 0,3 procent. In de onderzochte periode gebruikte 16 procent van de Nederlanders de app.

Als de maatregelen om contacten te beperken worden versoepeld, zal het aantal contacten met onbekenden weer toenemen. Dan worden testen en het reguliere bron- en contactonderzoek minder effectief. De CoronaMelder kan dit voor een deel opvangen. De app heeft meer effect als gebruikers zelf in de app hun contacten kunnen inlichten. Nu doet de GGD dat. Ook is het belangrijk dat meer mensen de app gebruiken dan nu.

Dit blijkt uit een evaluatie van het RIVM van het effect van CoronaMelder, in combinatie met het testen en het reguliere bron- en contactonderzoek. Het effect van de app tussen 1 december 2020 en 31 maart 2021 is met modelberekeningen geschat. 1 december is als datum gekozen omdat het vanaf die dag mogelijk was om zonder symptomen een test aan te vragen na bron- en contactopsporing of een melding van de CoronaMelder.

Zie ook pagina Rekenmodellen openbaar en toegankelijk: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hoe-berekeningen-bijdragen-aan…

Abstract

The CoronaMelder app was designed to combat the spread of the coronavirus (SARS-CoV-2) in the Netherlands. The app sends a message to users who spend more than 15 minutes within 1.5 m of a person with Corona, which enables them to quickly get tested and go into quarantine if necessary. This prevents them from infecting others with the virus and thereby helps in bringing the epidemic under control.

In the first months, the app made a positive but small contribution to the fight against the coronavirus. From 1 December 2020 up to and including 31 March 2021, 7514 persons tested positive after a message from the CoronaMelder. This prevented an estimated 15,000 infections. The R-value (the average number of new infections caused by one infected person) was 12.7% lower as a result of the combination of testing, the regular contact tracing programme, and the CoronaMelder. The app itself was responsible for a decrease of 0.3%. During the study period, 16% of the Dutch population used the app.

If the measures aimed at limiting interpersonal contacts are relaxed, the number of contacts with unknown persons will increase once again. Testing and the regular contact tracing programme will then become less effective. The CoronaMelder can pick up some of the slack in this regard. The app would be more effective if users themselves could inform their contacts in the app. Now the Municipal Health Services does this. It is also important for more people to use the app than is now the case.

This is made clear in an evaluation by RIVM of the CoronaMelder’s effect, in combination with testing and the regular contact tracing programme. The effect of the app between 1 December 2020 and 31 March 2021 was estimated using model calculations. The starting date chosen was 1 December, as it became possible from this date onwards to request a test after receiving information from the contact tracing programme or the CoronaMelder even without having any symptoms.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
1380 kb