Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet onderzoek naar het nieuwe coronavirus waarbij modellen worden gebruikt. Wanneer de onderzoeken zijn afgerond, publiceren we resultaten. We publiceren de onderzoeken in internationale ‘peer reviewed’ tijdschriften. Dit leidt tot open access publicaties: publicaties die voor iedereen toegankelijk zijn. Ook de codes en data die we gebruiken zijn openbaar. Hieronder vind je de modellen en publicaties die daar over gaan.

 

Update COVID-19 testvraag 21 oktober 2020

Document: Update testvraag 21 oktober 2020

Schatting testvraag bij uitgebreid moleculair testen

Document: Schatting testvraag bij uitgebreid moleculair testen COVID-19

Onderzoek naar incubatietijd van COVID-19

Artikel: Incubatieperiode 2019 nieuw coronavirus

Onderzoek naar de verspreiding van COVID-19

Artikel: De COVID-19-epidemie: indammen en afvlakken: Bestrijdingsmaatregelen tegen piekbelasting in de zorg

  • Code niet beschikbaar (niet van toepassing)
  • Data niet beschikbaar (niet van toepassing)

IC-bezetting

Artikel: leeftijdsgestructureerd SEIR-model