Huidklachten door cosmetische producten in Nederland 2016-2017

Huidklachten door cosmetische producten in Nederland 2016-2017

Go to abstract

Samenvatting

Cosmetica zijn in principe veilig, maar kunnen soms huidklachten veroorzaken, zoals roodheid en jeuk. Het RIVM beheert sinds 2009 een monitoringssysteem waarin deelnemende dermatologen ongewenste en allergische reacties na gebruik van cosmetica kunnen registreren (CESES, Consumer Exposure Skin Effects and Surveillance). Net als in voorgaande jaren meldden de dermatologen vooral klachten op het gezicht en de handen na gebruik van huid- of gezichtsverzorgingsproducten en haarproducten. De meest gestelde diagnose is contactallergie. Net als in voorgaande perioden veroorzaakten de conserveringsmiddelen isothiazolinonen en geurstoffen de meeste allergische reacties. Dit blijkt uit een overzicht van de negentig meldingen die binnen CESES tussen oktober 2015 en 2017 zijn afgerond. Om te bepalen welk ingrediënt de klacht veroorzaakt, voeren dermatologen bij deze patiënten een allergieonderzoek uit, indien nodig met specifieke ingrediënten uit het verdachte product. Isothiazolinonen zijn al lange tijd bekende veroorzakers van contactallergie. Daarom mag het mengsel methylchloorisothiazolinon /methylisothiazolinon (MCI/MI) sinds 2015 alleen nog worden gebruikt in producten die je afspoelt in een lage concentratie (0,0015 procent). Deze beperkingen gaan in 2018 ook gelden voor methylisothiazolinon (MI). In de afgelopen twee jaar is er maar één klacht gemeld over MCI/MI. Naar verwachting zal ook het aantal klachten door MI verminderen. Wel moet in de gaten worden gehouden of eventuele vervangende conserveringsmiddelen ongewenste reacties veroorzaken. Er waren drie meldingen van allergische reacties op (meth)acrylaten in nagelproducten. Aangezien dat er meer zijn dan in voorgaande jaren, wordt dit nauwgezet in de gaten gehouden. Om te stimuleren dat klachten in CESES worden gemeld, is een van de klinieken ondersteund bij het invoeren van de gegevens in de vragenlijst. Onderzocht wordt of deze succesvolle proef ook bij andere centra kan worden uitgevoerd. In augustus 2017 is er een update van de vragenlijst uitgevoerd waardoor het mogelijk is klachten te melden die door tatoeages en 'nazorgproducten' voor tatoeages worden veroorzaakt. Strikt genomen zijn dit geen cosmetische producten, maar ze bevatten soms allergene stoffen en er bestaat nog geen monitoringssysteem voor.

Abstract

Cosmetics are in principle safe to use. In some cases, however, cosmetic products may lead to undesirable reactions, such as itching and erythema. In 2009, the RIVM set up a monitoring system in which participating dermatologists can register undesirable and allergic reactions caused by cosmetics: Consumer Exposure Skin Effects and Surveillance (CESES). In the period under consideration, as in previous years, undesirable and allergic reactions mainly occurred on the face and hands after using skin/facial care and hair products. Most patients were diagnosed with contact allergy. Again as in previous years, isothiazolinones (preservatives) and fragrances were the ingredients causing most of the allergic reactions.

This report provides an overview of the 90 notifications received within CESES in the period October 2015-October 2017. Dermatologists carry out patch tests and, where necessary, tests on specific ingredients of the associated cosmetic products.

Isothiazolinones are widely recognised as an important cause of contact dermatitis. For this reason, the use of the potent allergen methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone (MCI/MI) was prohibited in leave-on products in 2015. In rinse-off products it may be used in a concentration up to 0.0015%. The same limitations will start to apply to methylisothiazolinone (MI) in 2018. Only one notified case could be attributed to MCI/MI in the last two years. It is expected that in the course of 2018 the incidence of notifications caused by MI in cosmetics will decline. It is not yet clear what preservative(s) will replace MI, and developments will be closely followed.

Three cases of allergic reactions to (meth)acrylates in nail products were reported. As this is an increase over previous years, this development will be monitored.

To encourage the notification of cases within CESES, support was provided to one of the participating clinics to fill in the questionnaire. Considering the success of this experiment, we will investigate the options to continue this support and extending it to the other clinics. An update of the questionnaire in August 2017 enabled dermatologists to notify reactions to tattoos and tattoo aftercare products. Although these are not cosmetic products, they sometimes contain sensitizing substances and reactions to these products are not yet monitored.

Overig

Grootte
405KB