CPE and colistin resistance

CPE and colistin resistance

Go to abstract

Samenvatting

Tegen bepaalde type bacteriën werken antibiotica niet meer. Ze zijn daar resistent tegen geworden. Voorbeelden zijn colistine-resistente bacteriën. Deze bacteriën kunnen in de ontlasting van mensen, vee, en huisdieren zitten en in vlees. Het RIVM heeft voor het eerst onderzocht hoe vaak deze resistente bacteriën voorkomen bij de Nederlandse bevolking. Van 661 mensen is de ontlasting onderzocht. Colistineresistente bacteriën kwamen bij 36 mensen voor. De gegevens zijn als controle gebruikt voor de AREND-studie. Daarin is onder andere onderzocht of colistine-resistente bacteriën even vaak bij dierenartsen en hun assistenten voorkomen dan bij de bevolking. Dat blijkt het geval te zijn. Antibioticaresistente bacteriën kunnen in de darmen zitten van gezonde personen of dieren zonder dat zij daar last van hebben. Maar ze kunnen ook infecties veroorzaken. Infecties door deze bacteriën zijn moeilijker te behandelen met antibiotica. De bacteriën worden onder andere via de ontlasting of via besmet voedsel verspreid. Een goede hygiëne is dan ook belangrijk om besmetting te voorkomen.

Abstract

Antibiotics no longer work against certain types of bacteria. They have become resistant. Examples are colistin resistant bacteria. These bacteria can be found in the faeces of humans, livestock, pets and in meat. For the first time, RIVM has investigated how often these resistant bacteria occur in the Dutch population. The stools of 661 people were examined. Colistin resistant bacteria were found in 36 people.

This data was used as a control for the AREND study. This study investigated whether colistin-resistant bacteria occur just as often in veterinarians and their assistants as in the population at large. This appeared to be the case.

Antibiotic-resistant bacteria can be present in the intestines of healthy people or animals without causing any health problems, but they can also cause infections. Infections with these bacteria are more difficult to treat with antibiotics. The bacteria are spread for example through faeces or contaminated food. Good hygiene is therefore important to prevent contamination.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
927 kb