Go to abstract

Samenvatting

Ondanks het rookverbod kunnen mensen last hebben van rook die 'weglekt' uit ruimten waar roken is toegestaan. Dat is de belangrijkste oorzaak van overlast in rookvrije ruimten. Het rookverbod is ingesteld om onvrijwillige blootstelling aan tabaksrook te voorkomen op de werkplek, in het openbaar vervoer en in publiek toegankelijke ruimten. Er bestaan draagbare en gebruiksvriendelijke meetapparaten die inspecteurs van de NVWA kunnen helpen te bepalen of het rookverbod is overtreden. Dit kan bijdragen aan een veel gevoeligere en objectievere manier van handhaven. Momenteel worden deze inspecties nog uitgevoerd door in ruimten te kijken en te ruiken (zintuigelijke waarneming). De mogelijkheid om meetapparaten voor dit doeleinde te gebruiken is door het RIVM onderzocht. Met de apparaten kan lucht worden bemonsterd, die daarna in het laboratorium geanalyseerd wordt. De concentratie tabaksrook wordt dan bepaald door de omgevingslucht te analyseren op de geselecteerde indicatorstoffen nicotine en 3-EP. Aanbevolen wordt welke apparaten het meest geschikt zijn voor tabaksrook metingen. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of de apparaten voldoende gevoelig zijn om de concentratie tabaksrook te kunnen bepalen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), die erop toeziet dat de tabakswet wordt nageleefd. Om het rookverbod te handhaven en overlast zoveel mogelijk tegen te gaan wil de de NVWA tijdens inspecties beschikken over ondersteunende detectiemethoden.

Abstract

There are portable and easy to use measuring devices that can help NVWA surveillance teams to determine whether the smoking ban has been violated. The use of such devices can contribute to a much more sensitive and objective way of enforcement. Currently, surveillances are carried out by visiting premises and observing the presence of tobacco smoke visually and by its odor (sensory perception).

The possibility to use devices for this purpose has been investigated by the RIVM. The tested devices sample ambient air, which subsequently will be analyzed in the laboratory. The tobacco smoke concentration is then determined by analyzing the ambient air for selected indicator substances as nicotine and 3- EP.

Despite the smoking ban, people can be hindered by smoke ' leaking ' from areas where smoking is allowed. This is the main cause of nuisance in smokefree areas. The smoking ban is set to ensure prevention of involuntarily exposure to environmental tobacco smoke (ETS) at work, in public transport and in public spaces.

In this study recommendations are made regarding the most suitable devices for ETS measurements. Future research will clarify whether the devices are sufficiently sensitive to determine the level of smoke leakage.

This study was commissioned by the Dutch Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA), which ensures the Tobacco Act is complied with. To enforce the smoking ban and prevent inconvenience to non-smokers as much as possible the NVWA wishes to include supporting detection methods during their surveillances.

Resterend

Grootte
1.26MB