Go to abstract

Samenvatting

In veel consumentenproducten, zoals schoonmaakmiddelen en hand zeep, zitten stoffen waarmee bacteriën kunnen worden bestreden. De zorg bestaat dat bacteriën resistent kunnen worden tegen dit soort desinfectiemiddelen. Dit zou namelijk ook de resistentie van bacteriën tegen antibiotica kunnen verergeren. Het is daarom relevant om voordat een middel op de markt komt te weten of het gebruik van dit soort producten daadwerkelijk resistentie bij bacteriën veroorzaakt. Uit een haalbaarheidsonderzoek van het RIVM blijkt dat er momenteel geen methode bestaat om dit vooraf te beoordelen. Het is wel mogelijk om dergelijke testen en scenario's te ontwikkelen, maar dat kost veel tijd en geld. Dat komt doordat deze stoffen in uiteenlopende producten en voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Hierdoor is het lastig om in kaart te brengen in welke situatie en bij welke hoeveelheden eventueel resistentie optreedt. Het RIVM beveelt aan om deze beoordelingsmethodiek internationaal te ontwikkelen. Daarnaast wordt aanbevolen om, nadat een middel op de markt is toegelaten, in de praktijk te controleren of en wanneer resistentie zich voordoet.

Abstract

Consumers currently have access to a wide range of antimicrobial disinfectants, including cleaning products and hand soap. There is concern that bacteria may develop resistance against these products. This could also increase bacterial resistance against antibiotics.

It is therefore relevant to investigate if the use of these products actually results in bacterial resistance, and to do so before a product receives marketing authorization. A feasibility study performed by RIVM concludes that there is currently no method available for assessing resistance prior to marketing authorization. Although it is possible to develop tests and scenarios for this purpose, this would be expensive and time-consuming due to the wide range of available substances and products with various intended uses. As a result, it is difficult to identify the circumstances and product quantities that may lead to the development of resistance.

RIVM recommends developing such an assessment method internationally, and recommends post market surveillance to monitor possible development of resistance.

Resterend

Grootte
326KB