Go to abstract

Samenvatting

Polybroomdifenylethers (PBDE's) zijn stoffen die als vlamvertrager in allerlei producten worden gebruikt. Deze stoffen zijn via het milieu in voedsel terechtgekomen, waardoor mensen ze via hun voeding kunnen binnenkrijgen. Uit berekeningen van het RIVM blijkt dat de inname van drie PBDE's (-47, -99 en -153) zodanig laag is dat het risico op schadelijke gezondheidseffecten verwaarloosbaar is. Voor twee andere (PBDE-100 en -183) ontbreken richtwaarden om hier een uitspraak over te kunnen doen. Aangezien PBDE's oplosbaar zijn in vet, komen ze vooral voor in dierlijke voedselproducten, zoals vis, schelpdieren, melk, eieren, vlees, oliën en vetten. Daarnaast komen ze in plantaardige oliën en vetten voor. In totaal kunnen 209 PBDE's worden gemaakt, maar zijn er acht aantoonbaar aanwezig in het milieu. Om conclusies te kunnen trekken over effecten op de gezondheid van de inname van PBDE's via voeding, zijn meerdere soorten gegevens nodig. Naast gegevens over de hoeveelheden die mensen van een product eten, betreft dit gegevens over de concentraties van PBDE's in de geconsumeerde producten en gegevens over de zogeheten richtwaarden. Richtwaarden geven aan hoeveel van een stof mensen langdurig binnen kunnen krijgen zonder dat dit op termijn nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid. Drie van de acht in het milieu voorkomende PBDE's zijn niet meegenomen in deze studie (PBDE-28, -154, en -209), omdat de beschikbare concentratiegegevens niet bruikbaar of betrouwbaar bleken te zijn; voor PBDE-28 en -154 ontbreken tevens richtwaarden. Voor de innameberekeningen zijn voedselconsumptiegegevens van de Voedselconsumptiepeiling (VCP) gecombineerd met concentratiegegevens van deze groep stoffen in producten.

Abstract

Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) are organobromine compounds that are used as flame retardant in a wide range of products. PBDEs have ended up in food products via environmental contamination, and can therefore be ingested via the diet. Calculations performed by the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) show that the intake of three PBDEs (-47, -99 and -153) is so low that the risk to health is negligible. No conclusion could be drawn about the health effects of two other PBDEs (-100 and -183) due to the absence of guidance values.

PBDEs are fat-soluble and hence predominantly found in food products of animal origin, including fish, shellfish, milk, eggs, meat, oils and fats. They are also found in vegetable oils and fats. In total, 209 PBDEs can be produced, but in practice only eight are detectable in the environment.

Conclusions about the health effect of dietary PBDE intake can only be drawn when the required data are available. In addition to data on the consumption of food products, information is also needed on PBDE concentrations in consumed food products, and on so-called guidance values. These values quantify the amount of a compound to which a person may be exposed on average over a long period without detrimental consequences for health. Three of the eight PBDEs present in the environment (PBDE-28, -154 and -209) were not considered in this study. The concentration data available for these compounds proved to be unsuitable or unreliable; in addition, no guidance values are available for PBDE-28 and -154.

To calculate the dietary exposure, food consumption data derived from the Dutch National Food Consumption Survey were combined with PBDE concentration data in food products.

Overig

Metatags (Hidden field for JSON support)
Grootte
1.06MB