Ziektelast van via voedsel overdraagbare ziekteverwekkers in Nederland in 2018

Ziektelast van via voedsel overdraagbare ziekteverwekkers in Nederland in 2018

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM onderzoekt elk jaar hoeveel mensen ziek worden en overlijden door maag-darminfecties die zij via voedsel oplopen. Virussen, bacteriën of parasieten kunnen hier de oorzaak van zijn. Deze ziektelast wordt uitgedrukt in DALY's (Disability Adjusted Life Year). Dit is een internationale maat voor het aantal gezonde levensjaren dat verloren gaat aan ziekte of vroegtijdig overlijden. De onderzochte 14 ziekteverwekkers kunnen niet alleen via voedsel aan de mens worden overgedragen (in totaal ongeveer 40 procent). Dat kan namelijk ook via het milieu (bijvoorbeeld via oppervlaktewater), via dieren, en van mens op mens. Het verschilt per ziekteverwekker via welke van deze routes de meeste mensen ziek worden. Sommige ziekteverwekkers verspreiden zich vooral via voeding, zoals Salmonella. Voor andere ziekteverwekkers zijn andere routes belangrijker. Het rotavirus bijvoorbeeld wordt vooral van mens op mens overgedragen. Het totaal aantal DALY's als gevolg van deze 14 ziekteverwekker is in 2018 hetzelfde als in 2017 (11.000 DALY's). De ziektelast via voedsel is in 2018 geschat op 4.300 DALY's, en is daarmee bijna hetzelfde als in 2017 (4.200). De totale kosten van deze ziektelast worden geschat op 426 miljoen euro, en zijn daarmee hoger dan in 2017 (397 miljoen). Deze cost of illness zijn de directe medische kosten, maar ook de kosten voor de patiënt en/of zijn familie, zoals reiskosten, en de kosten binnen andere sectoren, bijvoorbeeld door werkverzuim. De kosten als gevolg van besmet voedsel zijn ook iets hoger: 171 miljoen euro in 2018 ten opzichte van 163 miljoen euro in 2017. De verschillen in DALY's en kosten zijn vooral een gevolg van schommelingen in het aantal infecties van de onderzochte ziekteverwekkers. Het ministerie van VWS is de opdrachtgever van dit onderzoek. De resultaten geven handvatten om meer zicht te krijgen op de ziektelast en manieren waarop de Nederlandse bevolking aan voedselinfecties wordt blootgesteld. Ook worden de ontwikkelingen door de jaren heen duidelijk.

Abstract

The Ministry of VWS has requested RIVM to present an annual update on the number of illnesses, disease burden and cost-of-illness caused by 14 enteric pathogens. These pathogens can be transmitted by food, the environment, animals and humans. The disease burden is expressed in DALYs (Disability Adjusted Life Years), a metric integrating morbidity and mortality into one unit. Furthermore, the cost-of-illness (COI) related to the 14 food-related pathogens was estimated and expressed in euros. The COI estimate includes healthcare costs, the costs for the patient and / or his family, such as travel expenses, as well as costs in other sectors, for example due to productivity losses. The total disease burden caused by the 14 pathogens in 2018 was similar to 2017 (both 11,000 DALYs). The share of foodborne transmission in this estimated burden was comparable with earlier years, mounting to 4,300 DALYs in 2018 (2017: 4,200 DALYs). The total COI caused by the 14 pathogens increased slightly from 397 M€ in 2017 to 426 M€ in 2018. The food-related COI was 171 M€ in 2018, which is slightly higher than in 2017 (i.e. 163 M€). The differences in DALYs and COI between 2017 and 2018 are largely due to fluctuations in the number of infections that occur per pathogen, the burden of disease they cause and the varying costs per infection.

The research presented in this report results in more insight in the number of incident cases of foodborne diseases and the associated disease burden and costs-of-illness. It enables researchers and policy-makers to monitor trends in time for these 14 pathogens.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
610 kb