Ziektelast van voedseloverdraagbare ziekteverwekkers in Nederland in 2019

Ziektelast van voedseloverdraagbare ziekteverwekkers in Nederland in 2019

Go to abstract

Samenvatting

21-01-2021: Dit rapport bevat een erratum op pagina 51. Het RIVM onderzoekt elk jaar hoeveel mensen ziek worden of sterven door 14 ziekteverwekkers die de maag of darm kunnen infecteren. Deze zogeheten ziektelast wordt uitgedrukt in DALY's (Disability Adjusted Life Year), een internationale maat voor het aantal gezonde levensjaren dat verloren gaat aan ziekte of eerder dan 'normaal' overlijden. De 14 ziekteverwekkers kunnen niet alleen via voedsel in het lichaam van de mens terechtkomen (ongeveer 40 procent). Het kan ook via het milieu (bijvoorbeeld via oppervlaktewater), dieren, en van mens op mens. Het aandeel van deze routes verschilt per ziekteverwekker. Het totaal aantal DALY's die deze 14 ziekteverwekkers in 2019 veroorzaakten, is hetzelfde als in 2018 en 2017 (11.000 DALY's). De ziektelast via voedsel is in 2019 geschat op 4.200, en is daarmee iets lager dan in 2018 (4.300 DALY's). De totale kosten van deze ziektelast worden geschat op 423 miljoen euro. Dat is lager dan in 2018 (426 miljoen). Deze cost of illness zijn directe medische kosten, maar ook de kosten voor de patiƫnt en/of zijn familie. Dat zijn bijvoorbeeld reiskosten, en de kosten binnen andere sectoren, zoals door werkverzuim. De kosten van de ziektelast door besmet voedsel zijn iets gestegen: 174 miljoen euro in 2019 ten opzichte van 171 miljoen euro in 2018. De verschillen in DALY's en kosten komen vooral doordat het aantal infecties dat een aantal van de ziekteverwekkers veroorzaakte veranderde. Het gaat om norovirus, rotavirus, Cryptosporidium spp., en Campylobacter spp. Het RIVM heeft dit onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd. De resultaten geven handvatten om meer zicht te krijgen op de ziektelast en blootstellingsroutes van voedselinfecties bij de Nederlandse bevolking. Ook laten ze de ontwikkelingen hierin door de jaren heen zien.

Abstract

21-01-2021: This report contains an erratum on page 51.

Every year, RIVM investigates how many people become sick or die from 14 pathogens that can infect the stomach or intestines. This is termed the 'burden of disease' and it is expressed in DALYs (Disability Adjusted Life Years), an international measure for the number of healthy years of life that are lost to disease or because of people dying earlier than 'normal'.

Not only can the 14 pathogens in question enter the human body via food (approximately 40% of infections), but also via the environment (for example, via surface water), animals and other people. The percentages of routes by which humans become infected vary depending on the pathogen concerned. The total number of DALYs these 14 pathogens caused in 2019 was the same as in 2018 and 2017 (11,000 DALYs). The burden of disease via food in 2019 was estimated at 4,200 and was slightly lower than in 2018 (4,300 DALYs).

The total cost of this burden of disease was estimated at EUR 423 million, which is lower than in 2018 (EUR 426 million). This cost of illness comprises direct medical costs and costs for patients and/or their families, including travel expenses, and costs for other sectors, such as those due to absenteeism.

The cost of the burden of disease caused by infected food has risen slightly: EUR 174 million in 2019 compared to EUR 171 million in 2018. The difference in DALYs and costs are mainly due to the fact that the number of infections caused by some of the pathogens has changed. This is particularly the case with norovirus, rotavirus, and Cryptosporidium and Campylobacter spp.

RIVM was commissioned to carry out this study by the Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS). The results will help to provide a better understanding of the burden of disease and exposure routes of foodborne infections among the Dutch population. They also show the developments over the years.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
850 kb