Factsheet doe-het-zelfproducten. Standaardparameters voor de schatting van consumentenblootstelling – Herziene versie 2022

Factsheet doe-het-zelfproducten. Standaardparameters voor de schatting van consumentenblootstelling – Herziene versie 2022

Go to abstract

Samenvatting

Om mogelijke risico’s van chemische stoffen in consumentenproducten te kunnen beoordelen, is een goede schatting nodig van de mate waarin mensen eraan blootstaan als zij het product gebruiken. Voor deze schatting heeft het RIVM het computerprogramma ConsExpo ontwikkeld, waarvoor recentelijk een webapplicatie is gemaakt (ConsExpo Web). Hiermee kan bijvoorbeeld de blootstelling van een bepaalde chemische stof binnenshuis tijdens het gebruik van bijvoorbeeld verf, schoonmaakmiddelen of cosmetica worden berekend. Voor de gebruikers van ConsExpo Web zijn Factsheets geschreven waarin standaardmodellen en standaardwaarden (defaults) staan voorgeschreven. Door deze modellen en waarden te gebruiken, wordt de blootstellingsschatting op een transparante en gestandaardiseerde manier uitgevoerd. Er zijn meerdere Factsheets, waarvan nu de Factsheet over doe-het-zelfproducten is herzien. In de Factsheet over doe-het-zelfproducten staan standaardwaarden die bruikbaar zijn om de blootstelling aan een stof in een doe-het-zelfproduct te schatten. Voorbeelden van die waarden zijn de frequentie van het gebruik en hoeveelheden van het gebruikte product. In de herziene versie staan de nieuwste beschikbare databronnen beschreven, is de nieuwe informatie beoordeeld en waar nodig zijn de standaardwaarden aangepast. Parallel aan de publicatie van de herziene doe-het-zelfproducten Factsheet zullen ook de gepubliceerde standaardwaarden in de ConsExpo-database van onder meer lijmen, kitten, vullers, en coatings worden vernieuwd.

Abstract

It is important that consumers are able to use products safely. This requires an accurate estimate of the level at which consumers are exposed when they use the product. RIVM has developed the ConsExpo computer programme for this purpose. A web application for this programme (ConsExpo Web) is now available. Among other things, this makes it possible to calculate the level of exposure to a particular chemical when products such as paint, cleaning products or cosmetics are used indoors.

Fact sheets with default models and exposure values are available for the benefit of ConsExpo Web users. By using these models and values, ConsExpo Web users are able to estimate the level of exposure in a transparent and standardised way. Several fact sheets are available. The Fact Sheet on DIY Products has been revised.

The DIY Products Fact Sheet lists default values for the purpose of estimating the level of exposure to a particular chemical in a DIY product. Examples of such values are the frequency of use and the amount of product used. The revisions concern a description of the most recent data sources, a review of the quality of the new information and an adjustment of the default values wherever necessary.

In parallel with the publication of the revised DIY Products Fact Sheet, there will be an update to the default values in the ConsExpo database for glues, sealants, fillers, coatings and other products.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM