Go to abstract

Samenvatting

De bodem levert dankzij een omvangrijk en divers bodemleven vele ‘ecosysteemdiensten’ aan de mens, zoals het natuurlijk vermogen om water te zuiveren, infecties en plagen te onderdrukken, het vermogen om gewassen te verbouwen, het klimaat te reguleren, enzovoort. Een goede staat van deze diensten is daarom cruciaal voor een aangenaam leefklimaat en het voortbestaan van de mens. Met behulp van indicatoren kan worden gemeten hoe de ‘ecosysteemdiensten’ van de bodem ervoor staan. Sinds 1997 is een veelheid aan indicatoren gebruikt in het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit (LMB). Het RIVM heeft met partners geanalyseerd welke van deze indicatoren bruikbaar zijn om ecosysteemdiensten te meten en welke nog aanvullend nodig zijn. De analyse is gemaakt met twaalf externe deskundigen in de bodemkunde, de bodemecologie, en het agrarische bodemadvies. De nieuwe set met indicatoren is state of the art, en is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) opgesteld. Een set indicatoren bestaat uit biologische, chemische en fysische bodemindicatoren en uit systeemgerichte indicatoren (die bijvoorbeeld informatie over het bodemmanagement bevatten, zoals het type mest en hoe wordt geploegd). Meer dan de helft van de chemische en biologische bodemindicatoren die eerder in het LMB zijn gebruikt, zijn nog steeds bruikbaar. Er zijn echter ook fysische en systeemgerichte indicatoren nodig om ecosysteemdiensten optimaal te kunnen beoordelen. De indicatoren zijn ook bruikbaar om aan te geven of de beleidsdoelen in de Biodiversiteitsstrategie van de EU voor 2020 worden gerealiseerd (geen netto verlies van biodiversiteit). Deze doelen worden uitgedrukt in het zogeheten Natuurlijk Kapitaal: alle natuurlijke elementen die in staat zijn om ecosysteemdiensten te leveren. Op basis van informatie over het Natuurlijk Kapitaal van de Nederlandse bodem kunnen afwegingen worden gemaakt voor een duurzamer (lokaal) bodembeheer en gebiedsinrichting, zodat de ecosysteemdiensten van de bodem optimaal worden benut.

Abstract

The use of the services of groundwater and the subsurface is steadily increasing. Examples of these ecosystem services are the availability of water for the production of drinking water, energy storage and the attenuation capacity of the subsurface. The knowledge of these ecosystem services is important for the public, the private sector and society to better estimate the value of the groundwater and the subsurface. It contributes to better informed decision making with respect to measures and spatial planning.

In 2013 a conceptual framework was defined for the assessment of the sustainable use of groundwater and the subsurface. An inventory and descriptions were made of different types of use of the groundwater and subsurface. For the first time it is described how anthropogenic activities influences the ecosystem services delivered by the groundwater and the subsurface, and vice versa. With this follow up study the ecosystem services of the groundwater and the subsurface are described in more detail, both qualitatively and when possible in a quantitative way. We described conditions which an ecosystem requires to sustainably deliver its service, and how this ecosystem service is influenced, but also which policy challenges may result from this.

Eleven ecosystem services were described, consisting of provisioning services, regulating services and cultural services. The provisioning services include the availability of sufficient water with specific quality and energetic content. The seven regulating services include: attenuation and purification capacity of the subsurface, bearing capacity of the soil and subsurface, storage capacity, bio-geochemical cycles , temperature regulation, providing surface water baseflow and surface water quality, upward seepage to groundwater dependent nature reserves. The two cultural services include cultural-historical values and the biodiversity.

Overig

Grootte
4.79MB