Banning price promotions on sugar-sweetened beverages: indications for effectiveness : A literature study into the effectiveness of banning price promotions, marketing, and advertising

Banning price promotions on sugar-sweetened beverages: indications for effectiveness : A literature study into the effectiveness of banning price promotions, marketing, and advertising

Go to abstract

Samenvatting

Een aantal gezondheidsorganisaties heeft de overheid voorgesteld om een verbod in te stellen van kortingsacties op suikerhoudende dranken. Door deze maatregel zou de verkoop van suikerhoudende dranken afnemen. Nederlanders krijgen teveel suiker binnen, vooral via suikerhoudende dranken. De overheid heeft het RIVM de opdracht gegeven om literatuuronderzoek te doen naar het effect van een verbod op verkoopkortingen, marketing en reclame op de verkoop van suikerhoudende dranken en producten. De effectiviteit van een verbod op prijsaanbiedingen en/of een verbod op marketing en reclame in de supermarkt op de verkoop van suikerhoudende dranken zijn nog niet direct onderzocht. Wel zijn er indirecte aanwijzingen dat deze maatregelen kunnen bijdragen aan het verlagen van de aankoop van suikerhoudende dranken. Prijsaanbiedingen komen vooral voor op ongezonde producten en verhogen, in ieder geval op korte termijn, de verkoop. Het verbieden van reclame-uitingen voor ongezonde voedingsmiddelen op televisie, radio of internet gericht op jonge kinderen lijkt effectief om de verkoop hiervan te verlagen. In hoeverre een verbod op prijsaanbiedingen en/of een marketing- en reclameverbod, specifiek in de supermarkt, op langere termijn een direct effect heeft op de consumptie van suikerhoudende dranken, moet nog onderzocht worden. Het RIVM heeft de wetenschappelijk literatuur naar de effecten van (een verbod op) prijsaanbiedingen en reclame en marketing op de verkoop en consumptie van suikerhoudende dranken en voedingsmiddelen verkend. De resultaten hiervan staan beschreven in dit briefrapport.

Abstract

A number of health organisations have presented proposals to the government for banning price promotions on sugar-sweetened beverages. Such a measure would allegedly reduce the sale of sugarsweetened beverages. Dutch individuals consume too much sugar, primarily via sugar-sweetened beverages. The government has requested RIVM to carry out a literature study into the effect of banning price promotions, marketing, and advertising on the sale of sugarsweetened beverages and products. No direct studies have yet been carried out into the effectiveness of banning price promotions and/or marketing and advertising in the supermarket on the sale of sugar-sweetened beverages. However, there are indirect indications that such measures could contribute to reducing the purchase of sugar-sweetened beverages. Price promotions apply primarily to unhealthy products and lead to increased sales, at least in the short term. The banning of advertisements for unhealthy foods on TV, radio, or Internet that target young children seems to be effective in reducing the sales of these products. To what extent a ban on price promotions and/or marketing and advertising, specifically in the supermarket, would have a direct effect on the consumption of sugarsweetened beverages in the long term still needs to be investigated.

RIVM has carried out a study of the scientific literature on the effects of (a ban on) price promotions as well as advertising and marketing on the sale and consumption of sugar-sweetened beverages and foods. The results of this study are described in this letter report.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
662 kb