Go to abstract

Samenvatting

Verhoogde UV-B instraling heeft effecten op de groei, celkarakteristieken en DNA van fytoplanktonsoorten. De verhoging wordt bewerkstelligd door een verdunning van de ozon-laag. Experimentele systemen werden ontworpen om de dosis van bestraling zo nauwkeurig mogelijk te meten. Ook aan het nauwkeurig meten van de effecten (continu cultuur of semi continu cultuur) werd grote aandacht besteed, evenals aan het opstellen van actie spectra. De belangrijkste conclusies waren: De tot nu toe onderzochte fytoplanktonsoorten reageerden verschillend op de hogere UV-B dosis. In alle gevallen trad vermindering van de groeisnelheid op. Cellen onder een nutrienten-limitatie waren niet gevoeliger dan cellen onder licht-limitatie. Diatomeeen waren over het algemeen veel gevoeliger dan groenwieren Het primaire effect van UV-B straling was een beschadiging van het DNA (vorming van thymine dimeren), wat de DNA-replicatie remde. Behalve een reductie van de groeisnelheid door UV-B straling werden celvergroting en een verhoging van de massa per cel waargenomen. Het eerste heeft effect op de verdere energieoverdracht in de voedselketen door verandering in de graas van het zooplankton. Het laatste beinvloed de bezinkingssnelheid, wat op zich weer invloed heeft op de verticale koolstofflux. Het onderzoek is nu in een stadium dat het gericht kan worden op een nauwkeurige evaluatie van de effecten van een verhoogde UV-B straling op mondiaal niveau als gevolg van een verdunning van de ozonlaag.

Abstract

Enhanced UV-B radiation has effects on growth, celcharacteristics and DNA cycle of phytoplankton. The increase is a result of the depletion of the ozone layer. Experimental systems were developed to measure accurately the dose of radiation to which the algal species were exposed. Also the effects were measured carefully with new developed methods. Some of the most important conclusions. The species under study revealed different quantitative reactions on higher UV-B doses. In all cases growth rate was reduced. Nutrient limited cells were not more sensitive to radiation than light-energy limited cells. The primary effect was a damage of the DNA (thymine dimer formation), which slowed down replication. Cells were becoming larger by enhanced UV-B radiation. This will influence the flow of energy through the foodchain. The mass per cell also increased at higher UV-B radiation, increasing sinking rates, so the vertical carbonflux will be disturbed.

Overig

Grootte
0MB