Go to abstract

Samenvatting

Tijdens een MRI-scan wordt ziekenhuispersoneel soms aan sterkere elektromagnetische velden blootgesteld dan volgens de Europese richtlijn voor werknemers is toegestaan. Dit is vooral het geval als personeel tijdens een scan dicht bij een patient moet staan. Door het toepassen van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en door extra veiligheidsmaatregelen zijn er mogelijkheden om de blootstellingslimieten in de richtlijn deels te verhogen. Deze versoepeling kan op twee manieren worden toegepast. De eerste is om de blootstellingslimieten deels te verhogen voor alle werknemers in de Europese Unie die aan elektromagnetische velden blootgesteld kunnen worden. De tweede is om deze limieten alleen te verhogen voor bepaalde groepen zoals ziekenhuispersoneel en onderzoekers, of voor bepaalde medische handelingen. De Europese richtlijn moet in 2012 in de nationale wetgeving zijn opgenomen. Zonder deze aanpassingen mogen bepaalde MRI-procedures niet meer worden uitgevoerd. Dit blijkt uit onderzoek dat het RIVM uitvoerde in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Apparatuur voor MRI (magnetic resonance imaging) produceert drie soorten elektromagnetische velden: een statisch magneetveld, een laagfrequent elektromagnetisch veld en een radiofrequent elektromagnetisch veld. Uit literatuuronderzoek blijkt dat de sterkte van het statische en laagfrequente veld groter kan zijn dan de blootstellingslimieten in de richtlijn voor werknemers. De alternatieve strategieen zijn mogelijk omdat de limieten een veiligheidsmarge hebben en extra veiligheidsmaatregelen aan de orde zijn. De voorgestelde versoepeling, in combinatie met extra veiligheidsmaatregelen, ligt binnen deze marge en voorkomt tintelingen en zenuwpijn. Door de extra veiligheidsmaatregelen kunnen werknemers hun taken blijven uitvoeren terwijl ze voldoende beschermd zijn. De specifieke groepen werknemers en limieten kunnen ofwel in de richtlijn worden beschreven, ofwel per bedrijfssector worden overeengekomen tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties.

Abstract

During a magnetic resonance imaging (MRI) scan, hospital personnel are sometimes exposed to electromagnetic fields stronger than is allowed according to the European Directive for workers. This is especially the case when a worker has to be close to a patient during scanning. By applying the latest scientific insights and by taking extra safety measures, there are possibilities to partially increase the exposure limits in the Directive. This increase could be applied in two different ways. The first is to partially increase the exposure limits in the Directive for all workers in the European Union than could potentially be exposed to electromagnetic fields. The second is to increase the exposure limits only for certain groups such as hospital workers or researchers, or for certain medical tasks. The European Directive has to be transposed into national law by 2012. Without these adjustments, certain MRI procedures could no longer be performed after that date. These are the results of an investigation by the National Institute for Public Health and the Environment in the Netherlands, at the request of the Dutch Ministry of Social Affairs and Employment. MRI devices produce three types of field: a static magnetic field, a low frequency electromagnetic field and a radiofrequency electromagnetic field. A survey of scientific publications shows that the strength of the static and low frequency fields can be greater than the exposure limits in the workers Directive. The alternative strategies are possible because the exposure limits have a safety margin and additional safety measures are applied. The proposed general increase lies within this safety margin, would be accompanied by additional safety measures, and prevents tingling and nerve pain. Because of the extra safety measures, MRI workers could continue to perform their tasks but would still be adequately protected. The specific groups and exposure limits could either be defined in the Directive, or be agreed on in each employment sector by organisations representing workers and employers.

Overig

Grootte
835KB