Go to abstract

Samenvatting

Uit banden, verf en schurende reinigingsmiddelen kunnen plastic deeltjes vrijkomen die zich in bodem, water en lucht verspreiden. Bandenslijtsel is de grootste van deze drie bronnen, met een totale uitstoot naar het milieu in Nederland van ongeveer 17.300 ton microdeeltjes per jaar. Daarna volgen verfdeeltjes met ongeveer 690 ton per jaar. De schurende reinigingsmiddelen zijn een veel kleinere bron, ongeveer 3 ton per jaar. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Per bron is aangegeven in welk deel van het milieu de deeltjes terechtkomen. Zo is de emissie naar water respectievelijk 1.800 (bandenslijtsel), 330 (verfdeeltjes) en 1 (microplastics uit schurende reinigingsmiddelen) ton per jaar. De Nederlandse overheid heeft de ambitie om efficiënt om te gaan met grondstoffen. Daarin past het niet om deze materiaalstromen in het milieu te laten 'verdwijnen'. Bovendien moet zo veel mogelijk worden voorkomen dat organismen aan deze milieuvreemde stoffen worden blootgesteld. Het onderzoek bevat daarom ook een eerste inventarisatie van maatregelen om de uitstoot van microplastics te verminderen. Voor alle bronnen is het belangrijk om bij consumenten en bedrijven begrip te creëren voor maatregelen en het gedrag hierop aan te passen. Daarnaast kunnen innovaties eraan bijdragen dat banden en verf minder snel slijten. Een andere optie is om maatregelen te nemen die voorkomen dat slijtagestof zich in het milieu verspreidt. De maatregelen kunnen worden gestimuleerd door ze wettelijk vast te leggen, branches vrijwillig overeenkomsten te laten opstellen, financiële prikkels zoals subsidies aan te reiken, en voorlichtingscampagnes te ontwikkelen om gedragsverandering te stimuleren.

Abstract

Tyres, paints and abrasive cleaning agents can release microplastic particles, which are distributed in soil, water and air. Tyre wear is the largest of these three sources, with a total emission in the Netherlands of 17,300 tons per year, followed by paint particles at approximately 690 tons per year. The abrasive cleaning agents are a much smaller source, at approximately 3 tons per year.

This follows from an investigation conducted by RIVM. For each source, the destination of the particles in the environment is quantified. The emissions into water are, respectively, 1,800 (tyre wear), 330 (paint particles) and 1 (microplastics of abrasive cleaning agents) ton per year.

The Dutch government formulated an ambition to use resources efficiently. The disappearance of the above-mentioned materials in the environment is incompatible with that ambition. Furthermore, the exposure of organisms to these anthropogenic sources should be prevented.

The investigation comprises an inventory of potential measures to reduce the release of microplastics. For each source, it is essential to create awareness amongst consumers and professionals in order to induce a change in behaviour. In addition to this, the release of microplastics can be reduced through innovation. Another option is to take measures that prevent the distribution of wear particles to the environment.

These measures can be stimulated by legal implementation, by voluntary agreements with professional associations, by financial stimuli such as subsidies, and awareness-raising campaigns to induce behavioural changes.

Overig

Grootte
1.27MB