Milieumetingen in de omgeving van kerncentrale Borssele. : Resultaten in 2018

Milieumetingen in de omgeving van kerncentrale Borssele. : Resultaten in 2018

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft in 2018 de metingen gecontroleerd die de kerncentrale Borssele zelf in de directe omgeving van de centrale uitvoert. Hiervoor zijn de monsters geanalyseerd die in de maand mei op diverse plekken zijn genomen. In de diverse soorten monsters is geen radioactiviteit afkomstig van de kerncentrale aangetroffen. De kerncentrale Borssele heeft opdracht gegeven aan Nuclear Research and Consultancy Group (NRG) om maandelijks monsters te nemen van gras, water, luchtstof, sediment, en zeewier, en jaarlijks een grondmonster. In deze monsters stelt NRG vast of er door de kerncentrale radioactiviteit geloosd is. In het algemeen is de vergelijking tussen de data van het RIVM en NRG goed. Het RIVM heeft in enkele monsters in de Westerschelde een zeer lage hoeveelheid van 3H in de Westerschelde aangetroffen; door de locatie van kerncentrale Doel bovenstrooms van kerncentrale Borssele is de oorsprong van 3H onbekend. Zeer lage sporen van 137Cs zijn aangetroffen in zand. Dit is niet ongebruikelijk in de Nederlandse bodem als gevolg van de Chernobyl ramp.

Abstract

In 2018, RIVM performed a check on the measurements that were carried out in the vicinity of and by the Borssele nuclear power plant. Of the several types of samples taken, the analytical results indicate that no radiological contamination from the nuclear power plant (NPP) can be found.

The NPP assigned the Nuclear Research Group (NRG) to carry out monthly sampling of water, air dust, sediment, seaweed, and yearly sampling of soil. In these samples, NRG has determined gammaemitters, gross alpha and gross beta activity. The tritium activity was determined in water samples only. In 2018, RIVM carried out a counter expertise on remaining sampling material taken by NRG in June 2018. In general, the RIVM data compare well with the data from NRG. In the samples, RIVM did not find any radioactivity above the detection limit, with two exceptions only.
A low amount of tritium is found in water from the river Scheldt, but due to the upstream location of the Doel nuclear power plant in Belgium, the origin of this trace activity of tritium is hard to determine. Low levels of 137Cs are found in soil. This is not unusual in Dutch soil as a result of the Chernobyl accident.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
713 kb