Milieumetingen in de omgeving van kerncentrale Borssele : Resultaten in 2018

Milieumetingen in de omgeving van kerncentrale Borssele : Resultaten in 2018

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft in 2018 de metingen gecontroleerd die de kerncentrale
Borssele zelf in de directe omgeving van de centrale uitvoert. Hiervoor
zijn de monsters geanalyseerd die in de maand mei op diverse plekken
zijn genomen. In de diverse soorten monsters is geen radioactiviteit
afkomstig van de kerncentrale aangetroffen.

De kerncentrale Borssele heeft opdracht gegeven aan Nuclear Research
and Consultancy Group (NRG) om maandelijks monsters te nemen van
gras, water, luchtstof, sediment, en zeewier, en jaarlijks een
grondmonster. In deze monsters stelt NRG vast of er door de
kerncentrale radioactiviteit geloosd is.

In het algemeen is de vergelijking tussen de data van het RIVM en NRG
goed. Het RIVM heeft in enkele monsters in de Westerschelde een zeer
lage hoeveelheid van 3H in de Westerschelde aangetroffen; door de
locatie van kerncentrale Doel bovenstrooms van kerncentrale Borssele is
de oorsprong van 3H onbekend. Zeer lage sporen van 137Cs zijn
aangetroffen in zand. Dit is niet ongebruikelijk in de Nederlandse bodem
als gevolg van de Chernobyl ramp.

Abstract

In 2018, RIVM performed a check on the measurements that were
carried out in the vicinity of and by the Borssele nuclear power plant. Of
the several types of samples taken, the analytical results indicate that
no radiological contamination from the nuclear power plant (NPP) can be
found.

The NPP assigned the Nuclear Research Group (NRG) to carry out
monthly sampling of water, air dust, sediment, seaweed, and yearly
sampling of soil. In these samples, NRG has determined gammaemitters,
gross alpha and gross beta activity. The tritium activity was
determined in water samples only. In 2018, RIVM carried out a counter
expertise on remaining sampling material taken by NRG in June 2018.
In general, the RIVM data compare well with the data from NRG. In the
samples, RIVM did not find any radioactivity above the detection limit,
with two exceptions only.
A low amount of tritium is found in water from the river Scheldt, but due
to the upstream location of the Doel nuclear power plant in Belgium, the
origin of this trace activity of tritium is hard to determine.
Low levels of 137Cs are found in soil. This is not unusual in Dutch soil as
a result of the Chernobyl accident.

Publisher

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
713 KB