Go to abstract

Samenvatting

Met ingang van 2005 is het nationale meetprogramma "Radioactiviteit en straling in het milieu" uitgebreid met radioactiviteitsbepalingen in een standaard voedselpakket en controlemetingen in melk. Het meetprogramma voldeed daarmee voor het eerst aan de Europese aanbevelingen uit 2000, die een nieuwe uitleg geven aan de meetverplichting voor lidstaten van de EU zoals vastgelegd in het EURATOM-verdrag uit 1957. Metingen in lucht en omgeving lieten voor 2005 een spreiding zien die geheel verklaard kan worden door de normale variaties in de natuurlijke achtergrond. In voedsel en melk zijn geen radioactiviteitniveaus aangetroffen boven de in Europees verband vastgestelde limieten voor export en consumptie. In oppervlaktewater is op een aantal locaties voor een aantal radionucliden de streefwaarde overschreden zoals vastgelegd in de Vierde Nota Waterhuishouding. De streefwaarden zijn mede gebaseerd op achtergrondwaarden voor oppervlaktewater in Nederland. Streefwaarden zijn waarden die bij voorkeur niet overschreden worden, maar het zijn geen limieten.

Abstract

From 2005 onwards the national monitoring program "Radioactivity and radiation in the environment" is extended with measurements in milk and in mixed diet. With that the monitoring program complies for the first time with the recommendations of the European Union of 2000. These recommendations accentuate the obligation to measure radioactivity in the environment, as stated in the Euratom Treaty of 1957. Measurements in air and environment show levels which are attributed to the normal variations in the natural background. Radioactivity levels in food and milk were below the export and consumption limits set by the European Union. The target values in fresh water were exceeded for some radionuclides and locations. The target values, as established in the "Vierde Nota Waterhuishouding", are partly based upon background values for fresh water in the Netherlands. Target values are values that should preferably not be exceeded, however they are not limits.

Overig

Grootte
1.09MB