Go to abstract

Samenvatting

Volgens het EURATOM-verdrag uit 1957 moeten alle Lidstaten van de Europese Unie jaarlijks de hoeveelheid radioactiviteit in het milieu meten. Ook in 2006 heeft Nederland aan deze verplichting voldaan. Sinds 2000 kent EURATOM aanbevelingen om de metingen volgens een bepaald stramien uit te voeren, lidstaten zijn echter niet verplicht deze na te leven. Om beter te voldoen aan de EU-aanbevelingen van 2000 werd het meetprogramma voor drinkwater in 2006 uitgebreid met een extra meetparameter, namelijk de totale hoeveelheid aan alfastralers Nederland voldeed in 2006 aan alle Europese aanbevelingen, met uitzondering van de bepaling van strontium-90 in melk en voedsel. De metingen in lucht en omgeving lieten een normaal beeld zien. In voedsel en melk zijn geen radioactiviteitniveaus aangetroffen boven de Europese limieten voor export en consumptie. In het oppervlaktewater is op een aantal locaties voor sommige radioactieve stoffen de streefwaarde overschreden. Deze overschrijdingen zijn echter zodanig dat ze niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Streefwaarden zijn waarden die bij voorkeur niet overschreden mogen worden, maar het zijn geen limieten.

Abstract

The Member States of the European Union have the obligation to measure radioactivity in the environment yearly, as stated in the Euratom Treaty of 1957. The Netherlands fulfilled this obligation also in 2006. In 2000 Euratom made recommendations to perform the measurements according to a certain outline, however Member States are not obliged to comply with these recommendations. To comply even further to the Euratom recommendations the monitoring program in drinking water was extended in 2006 with an additional parameter, namely the total amount of alpha-emitters. In 2006 the Netherlands complied to the Euratom recommendations except for the determination of strontium-90 in milk and mixed diet. Measurements in air and environment show normal levels. Radioactivity levels in food and milk were below the export and consumption limits set by the European Union. The target values in fresh water were exceeded for some radionuclides and locations, however these exceedings do not pose a threat to the public health. Target values are values that should preferably not be exceeded, however they are not limits.

Overig

Grootte
1.5MB