Go to abstract

Samenvatting

Volgens het Euratom-verdrag uit 1957 moeten alle lidstaten van de Europese Unie jaarlijks de hoeveelheid radioactiviteit in het milieu meten. Ook in 2008 heeft Nederland aan deze verplichting voldaan. Sinds 2000 kent Euratom aanbevelingen om de metingen volgens een bepaald stramien uit te voeren, lidstaten zijn echter niet verplicht deze na te leven. Nederland voldeed in 2008 aan alle Europese aanbevelingen, met uitzondering van de bepaling van strontium-90 in voedsel. De metingen in lucht en omgeving lieten een normaal beeld zien. Polonium-210 in depositie gaf het hoogste niveau sinds 1993 (twee keer zo hoog als normaal). Dit kan deels verklaard worden door Sahara zand dat eind mei in Nederland is gedeponeerd. In voedsel en melk zijn geen radioactiviteitniveaus aangetroffen boven de Europese limieten voor export en consumptie. Met ingang van 2008 zijn extra gegevens betreffende voedsel toegevoegd aan dit rapport. De additionele gegevens zijn afkomstig van RIKILT - Instituut voor Voedselveiligheid. In het oppervlaktewater is op een aantal locaties voor sommige radioactieve stoffen de streefwaarde overschreden. Deze overschrijdingen zijn echter zodanig dat ze niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Streefwaarden zijn waarden die bij voorkeur niet overschreden mogen worden, maar het zijn geen limieten.

Abstract

The Member States of the European Union have the obligation to measure radioactivity in the environment yearly, as stated in the Euratom Treaty of 1957. The Netherlands fulfilled this obligation also in 2008. In 2000 Euratom made recommendations to perform the measurements according to a certain outline, however Member States are not obliged to comply with these recommendations. In 2008, the Netherlands complied to the Euratom recommendations. Except for the determination of strontium-90 in mixed diet, which was not carried out.
Measurements in air and environment show normal levels. Polonium-210 in deposition has the highest level since 1993 (about double the normal quantity). This might partially be explained by Saharan dust which was deposited throughout the Netherlands during the end of May.
Radioactivity levels in food and milk were below the export and consumption limits set by the European Union. Since 2008, additional data on radioactivity levels in food have been added to this report. The additional data originate from RIKILT - Insitute of Food Safety.
Target values in fresh water were exceeded for some radionuclides and locations, however these exceedings do not pose a threat to the public health. Target values are values that should preferably not be exceeded, however they are not limits.

Overig

Grootte
1.07MB