Epidemiological data of disorders of the musculoskeletal system and connective tissue : Background report from 'Zinnige Zorg' Programme

Epidemiological data of disorders of the musculoskeletal system and connective tissue : Background report from 'Zinnige Zorg' Programme

Go to abstract

Samenvatting

In Nederland hebben veel mensen klachten en aandoeningen aan hun botten, gewrichten en spieren. De oorzaak van deze aandoeningen aan 'het bewegingsapparaat' is vaak divers en onbekend. Mensen kunnen er pijn door hebben en veel minder goed hun dagelijkse activiteiten en werk doen. Op verzoek van Zorginstituut Nederland heeft het RIVM voor tien aandoeningen aan het bewegingsapparaat op een rij gezet hoe vaak ze voorkomen in Nederland. Daarnaast is beschreven hoe vaak mensen met deze aandoeningen een beroep doen op de zorg en wat de kosten daarvan zijn - nu (2017) en in de toekomst (2030). Zorginstituut Nederland heeft de tien aandoeningen gekozen. Door de vergrijzing stijgt tussen 2017 en 2030 vooral het aantal mensen met ouderdomsziekten, zoals artrose en jicht. In 2017 hadden bijna 480.000 mensen in Nederland jicht. Dit aantal zal tot 2030 met 22 procent stijgen naar 580.000. Ook zullen door de vergrijzing meer mensen vanwege aandoeningen aan het bewegingsapparaat gebruikmaken van de zorg. Het aantal mensen dat in 2017 de medisch specialist en het ziekenhuis bezocht voor reumatoïde artritis is met bijna 90.000 hoger dan de andere aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Door de vergrijzing zal dit aantal verder stijgen naar 102.000 mensen (13,9 procent stijging). Het zorggebruik voor sommige andere aandoeningen stijgt veel minder. Zo neemt het aantal bezoekers met een veelvoorkomende schouderaandoening (schoudersyndroom) aan het ziekenhuis en de medisch specialist toe met 4,1 procent van 83.800 in 2017 naar 87.300 in 2030. Deze kl eine stijging komt vooral omdat mensen van middelbare leeftijd het schoudersyndroom hebben, en niet de ouderen. De totale groep mensen van middelbare leeftijd blijft de komende jaren ongeveer even groot. Door de vergrijzing stijgen de kosten van de zorg voor aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Zo stijgen de kosten voor ziekenhuiszorg en medisch specialist voor jicht met 24,2 procent, van 14,2 miljoen euro in 2017 naar 17,6 miljoen in 2030. Dit overzicht is een achtergrondrapport bij het Programma Zinnige Zorg van Zorginstituut Nederland. In dit programma wordt systematisch bekeken of het basispakket van de zorgverzekering onnodige of ineffectieve zorg bevat. Op deze manier wil Zorginstituut Nederland een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg mogelijk maken.

Abstract

Many people in the Netherlands suffer from disorders of the bones, joints and muscles. The causes of these musculoskeletal disorders are diverse and they are often unknown. However, those who suffer from these disorders may have problems at work and in their daily lives.

At request of Zorginstituut Nederland, RIVM has compiled an overview of the incidence of ten musculoskeletal disorders in the Netherlands. In addition, RIVM has described how frequently people with these disorders use care services and what the cost of this care is - both now (2017) and in the future (2030). Zorginstituut Nederland specified which ten disorders were included.

Due to the ageing of the population, the number of people with diseases associated with old age, such as osteoarthritis and gout, will increase between 2017 and 2030. In 2017, almost 480,000 people in the Netherlands suffered from gout. This number will increase by 20 percent by 2030 to 580,000.

Furthermore, due to our ageing population, more people will make use of care as a result of musculoskeletal disorders. The number of people who visited a medical specialist and a hospital due to rheumatoid arthritis in 2017 was almost 90,000 greater than any other musculoskeletal disorder. Due to demographic changes, this number will increase further to 102,000 people (13.9 percent increase).

The use of care for other disorders is rising much less quickly. For example, the number of visitors to hospitals and medical specialists for a common shoulder disorder (shoulder syndrome) will increase by 4.1 percent from 83,800 in 2017 to 87,300 in 2030. This modest increase is because shoulder syndrome mainly affects middle-aged people rather than the elderly. The total population of middle-aged people will remain about the same in the coming years.

Our ageing population means that the costs of caring for musculoskeletal disorders will increase. For example, the cost of hospital care and medical specialists for gout will increase by 24.2 percent, from €14.2 million in 2017 to €17.6 million in 2030.

This overview is a background report for the 'Zinnige Zorg' Programme of Zorginsituut Nederland. The programme systematically examines whether the basic health insurance package contains unnecessary or ineffective forms of care. In this way, Zorginstituut Nederland is promoting accessible and affordable healthcare.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1113 kb