EURL-Salmonella 8e ringonderzoek Voedsel 2016 : Detectie van Salmonella in kippengehakt

EURL-Salmonella 8e ringonderzoek Voedsel 2016 : Detectie van Salmonella in kippengehakt

Go to abstract

Samenvatting

In 2016 waren alle 34 Nationale Referentie Laboratoria (NRL's), waarvan dertig in de Europese Unie, in staat om verschillende concentraties Salmonella in kippengehakt aan te tonen. Drie NRL's rapporteerden dat er Salmonella zit in een van hun monsters met 'blanco' gehakt. Zeer waarschijnlijk komt dat doordat er in het oorspronkelijke vlees een ander type Salmonella zat, in zeer lage concentraties. Dit blijkt uit het achtste ringonderzoek voor voedsel, dat is georganiseerd door het referentielaboratorium van de Europese Unie voor Salmonella (EURL-Salmonella). Het EURL-Salmonella is gevestigd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het onderzoek is in september 2016 gehouden. Alle NRL's van de Europese lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de opsporing van Salmonella in voedsel, zijn verplicht om aan het onderzoek deel te nemen. Voor het ringonderzoek gebruiken de laboratoria de internationaal erkende analysemethoden en werken ze volgens hetzelfde protocol. Elk laboratorium kreeg een pakket toegestuurd met kippengehakt dat ofwel besmet was met Salmonella Stanley in twee verschillende concentraties, of geen Salmonella bevatte. De gehaktmonsters werden zoals in eerdere studies op het laboratorium van het EURL-Salmonella kunstmatig besmet met Salmonella.

Abstract

In 2016, it was shown that all 34 National Reference Laboratories (NRLs), 30 of which are located in the European Union, were able to detect high and low levels of Salmonella in minced chicken meat. Three NRLs reported Salmonella in one 'blank' minced meat sample. This was probably caused by the fact that another type of Salmonella was already present in very low levels in the original meat. We present some conclusions from the 8th EU Interlaboratory Comparison Study of Food Samples, organised by the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella). EURL-Salmonella is part of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).

The study was conducted in September 2016. Participation was obligatory for all EU Member State NRLs responsible for the detection of Salmonella in food samples.

The laboratories used internationally accepted methods to detect the presence of Salmonella in minced chicken meat samples and analysed the samples according to the same protocol. Each laboratory received a package with minced chicken meat samples contaminated with two different concentrations of Salmonella Stanley or containing no Salmonella at all. As in earlier studies, the meat samples were artificially contaminated with a diluted culture of Salmonella at the EURL-Salmonella laboratory.

Overig

Grootte
692KB