EURL-Salmonella ringonderzoek Voedsel-Diervoeder 2023. Detectie van Salmonella in lijnzaad

EURL-Salmonella ringonderzoek Voedsel-Diervoeder 2023. Detectie van Salmonella in lijnzaad

Go to abstract

Samenvatting

Vijftig Nationale Referentie Laboratoria voor Salmonella (NRL’sSalmonella) hebben in 2023 een goede score gehaald in het ringonderzoek voor de Salmonella-bacterie. Eén laboratorium haalde eerst een matige score door een administratieve fout. Dit laboratorium haalde uiteindelijk ook een goede score door met ruwe data het juiste resultaat te geven.

De NRL’s-Salmonella uit de lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht om elk jaar hun kwaliteit te laten toetsen met zogeheten ringonderzoeken. Een van de ringonderzoeken controleert of de NRL’s de Salmonella-bacterie in voedsel en diervoeder kunnen aantonen; dit keer in lijnzaad. Elk lidstaat van de EU Europese Unie (Europese Unie) wijst hiervoor het NRL aan dat verantwoordelijk is voor deze testen in hun laboratorium. De 51 deelnemers in dit ringonderzoek kwamen uit 27 lidstaten van de Europese Unie en uit zeven andere Europese landen.

De laboratoria gebruikten een verplichte, internationaal erkende analysemethode om Salmonella in monsters lijnzaad aan te tonen. Elk laboratorium kreeg een pakket toegestuurd met monsters die kunstmatig besmet waren met twee verschillende concentraties Salmonella Typhimurium of zonder deze bacterie.

Het ringonderzoek is georganiseerd door het Europese Unie Referentie Laboratorium voor Salmonella (EURL-Salmonella). Dit is gevestigd bij het RIVM. Een belangrijke taak van het EURL-Salmonella is toezien op de kwaliteit van de NRL’s-Salmonella in Europa.

Abstract

In 2023, 50 National Reference Laboratories for Salmonella (NRLsSalmonella) obtained a good score in a Proficiency Test for Salmonella bacteria. One laboratory initially scored a moderate performance due to an administrative error. Eventually, this laboratory also obtained a good score by providing the correct result with raw data.

The NRLs-Salmonella of the European Union (EU) Member States are obliged to participate in annual quality monitoring exercises, known as Proficiency Tests. One of these Proficiency Tests checks whether NRLs can detect Salmonella bacteria in food and feed. The matrix chosen for this year’s Proficiency Test was flaxseed. Each EU Member State has to appoint a NRL that is responsible for performing these analysis in its laboratory. The 51 participants in this Proficiency Test came from 27 EU Member States and from seven other European countries.

The laboratories used an obligatory, internationally accepted method to detect the presence of Salmonella in flaxseed. Each laboratory received a package containing samples that had either been artificially contaminated with two different concentrations of Salmonella Typhimurium or did not contain this bacterium.

This Proficiency Test is organised by the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella). This is part of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). An important task of the EURL-Salmonella is to monitor the performance of the NRLs for Salmonella in Europe.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
877 kb