EURL-Salmonella ringonderzoek Levende Tweekleppige Weekdieren 2020. Detectie van Salmonella in mosselen

EURL-Salmonella ringonderzoek Levende Tweekleppige Weekdieren 2020. Detectie van Salmonella in mosselen

Go to abstract

Samenvatting

In 2020 organiseerde het Europese Unie Referentie Laboratorium voor Salmonella (EURL-Salmonella) een ringonderzoek voor de Salmonella-bacterie in mosselen. Hiermee wordt gecontroleerd of de Nationale Referentie Laboratoria (NRL’s) in staat zijn om Salmonella in levende tweekleppige weekdieren aan te tonen.

Eenentwintig NRL’s hebben een goede score behaald. Eén NRL voerde de controlemonsters niet in de juiste volgorde uit, waardoor zij hun resultaten ook in de verkeerde volgorde aangaven. Dit NRL scoorde daarom matig. Eén laboratorium haalde een slechte score, omdat het aangaf dat er Salmonella in een monster zat terwijl dat niet zo was. In de opvolgstudie was de score van dit laboratorium goed.

In totaal deden 23 NRL’s-Salmonella mee aan dit ringonderzoek: 20 NRL’s van 20 lidstaten van de Europese Unie en drie NRL’s van andere Europese landen. De laboratoria hebben een internationaal erkende analysemethode gebruikt om Salmonella in de mosselmonsters aan te tonen. Elk laboratorium moest de monsters zelf voorbereiden en besmetten, volgens een protocol van het EURL-Salmonella. Ze kregen hiervoor een pakket mosselen en bevroren melkmonsters. Sommige melkmonsters waren besmet met een vastgestelde concentratie Salmonella Typhimurium en andere niet.

Het EURL-Salmonella is gevestigd bij het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Abstract

In 2020, the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella) organised a Proficiency Test for the Salmonella bacteria in mussels. This was done to check whether the National Reference Laboratories (NRLs) are able to detect Salmonella in live bivalve molluscs.

Twenty-one NRLs scored a good performance. One NRL tested the control samples in the wrong order and therefore also reported the results in the wrong order. The performance of this NRL was scored as moderate. One laboratory scored an unsatisfactory performance, because they indicated that a sample contained Salmonella when it did not. In a follow-up study, the performance was scored as good.

A total of 23 NRLs for Salmonella participated in this Proficiency Test: 20 NRLs from 20 EU Member States and three NRLs from other European countries. The laboratories used an internationally accepted method to detect the presence of Salmonella in mussel samples. Each laboratory had to prepare and spike the samples themselves following a protocol from the EURL-Salmonella. For this, they received a package of mussels and frozen milk samples. Some milk samples contained a set concentration of Salmonella Typhimurium and others did not.

The EURL-Salmonella is part of the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
685 kb