EURL-Salmonella ringonderzoek typering 2020

EURL-Salmonella ringonderzoek typering 2020

Go to abstract

Samenvatting

Sinds 1992 zijn de Nationale Referentie Laboratoria (NRL’s) van de Europese lidstaten verplicht om elk jaar hun kwaliteit te laten toetsen met zogeheten ringonderzoeken. Soms doen NRL’s van landen buiten de Europese Unie (EU) vrijwillig mee. Een van de ringonderzoeken is de typering van Salmonella-bacteriën. In 2020 scoorden alle NRL’s van de 27 EU lidstaten goed bij deze kwaliteitscontrole op typering van Salmonella. Als groep konden de deelnemende laboratoria aan 97 procent van de geteste stammen de juiste naam geven.

De laboratoria zijn verplicht om Salmonella met een standaardmethode te typeren (serotypering). Daarnaast mochten zij in 2020 zelf aangeven of ze extra typeringen op DNA-niveau wilden doen, bijvoorbeeld met Whole Genome Sequencing (WGS). Deze preciezere typering kan soms nodig zijn om de bron van een besmetting op te sporen.

Voor de kwaliteitstoetsen wijst elke lidstaat een laboratorium aan, het Nationale Referentie Laboratorium (NRL). Dit NRL is namens dat land verantwoordelijk om Salmonella in monsters van levensmiddelen of dieren aan te tonen en te typeren. Om te controleren of de laboratoria hun werk goed doen, moeten zij onder andere twintig Salmonella-stammen de juiste naam kunnen geven.

In 2020 deden zes landen buiten de Europese Unie vrijwillig mee: het Verenigd Koninkrijk, de EU kandidaat lidstaten Republiek Noord-Macedonië en Servië, en de European Free Trade Association (EFTA) landen IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

Het Europese Unie Referentie Laboratorium voor Salmonella (EURL-Salmonella) organiseert het jaarlijkse ringonderzoek Salmonella-typering. Dit laboratorium is gevestigd bij het RIVM in Nederland.

Abstract

From 1992, National Reference Laboratories (NRLs) of European Union (EU) Member States have been obliged to participate in annual quality control ‘Proficiency’ Tests (PTs). NRLs from countries outside the EU occasionally participate in these tests on a voluntary basis. One of the PTs is on typing of Salmonella bacteria. The NRLs of all 27 EU Member States performed well in this 2020 quality control test on Salmonella typing. Overall, the participating laboratories were able to assign the correct name to 97% of the strains tested.
Laboratories are obliged to type Salmonella with the reference method (serotyping). In 2020, they could also perform additional typing at DNA level, for example by using Whole Genome Sequencing (WGS). More detailed DNA typing methods are sometimes needed to trace the source of a contamination.

Each Member State designates a specific laboratory within their national boundaries to be responsible for the detection and identification of Salmonella in animals and/or food products. These laboratories are referred to as the National Reference Laboratories (NRLs). The performance of these NRLs in Salmonella typing is assessed annually by testing their ability to identify 20 Salmonella strains.

The United Kingdom, the EU candidate countries Republic of North Macedonia and Serbia, as well as the European Free Trade Association (EFTA) countries Iceland, Norway and Switzerland took voluntary part in the 2020 assessment.

The annual Proficiency Test on Salmonella typing is organised by the European Union Reference Laboratory for Salmonella (EURL-Salmonella). The EURL-Salmonella is located at the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) in the Netherlands.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2370 kb