Go to abstract

Samenvatting

Jonge dieren lijken niet gevoeliger dan volwassen dieren voor schadelijke effecten van DNA-beschadigende stoffen Op heel jonge leeftijd kunnen proefdieren gevoeliger zijn voor de schadelijke effecten van chemische stoffen dan op volwassen leeftijd. Sommige stoffen veroorzaken in de jonge levensfase meer schade aan het DNA, maar dat is niet altijd het geval. Een hogere gevoeligheid op jonge leeftijd lijkt af te hangen van de manier waarop de stof het erfelijk materiaal beschadigt. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Chemische stoffen kunnen op verschillende manieren veranderingen aan het erfelijk materiaal veroorzaken. Normaal gesproken worden mogelijke schadelijke effecten van chemische stoffen in kaart gebracht door studies met volwassen proefdieren uit te voeren. Kinderen en volwassenen kunnen echter verschillen in de mate waarin ze gevoelig zijn voor chemische stoffen. Eerder was een hogere gevoeligheid voor schadelijke effecten bij jonge proefdieren waargenomen in onderzoek van het RIVM naar benzo[a]pyreen. Deze stof, die voorkomt in voeding, zoals gebraden vlees, en in tabaksrook en uitlaatgassen, geeft meer schadelijke effecten op jonge leeftijd dan op volwassen leeftijd. Nadien is dit effect getoetst voor drie andere stoffen. Bij stoffen die op een andere manier DNA beschadigen, heeft leeftijd veel minder invloed. Bij de risicobeoordeling van chemische stoffen zal per stof beoordeeld moeten worden of de standaard veiligheidsfactor voldoende is of aanpassing behoeft.

Abstract

Young animals do not appear to be more susceptible than adult animals to mutagenic effects of environmental chemicals Experimental animals can be more susceptible at a young age to the adverse effects induced upon exposure to environmental chemicals in comparison to adult animals. In research performed at the RIVM, the susceptibility to DNA mutations in young and adult animals was investigated for a selected set of substances. The results from this research suggest that increased susceptibility to mutagenic effects is dependent on the specific mechanism of action. Environmental chemicals may invoke DNA mutations through a variety of mechanisms. Usually, potential adverse human health effects of environmental chemicals are evaluated in toxicity studies using adult laboratory animals. Children and adults, however, may differ in sensitivity to these adverse effects. In previous research we found that exposure to benzo[a]pyrene, a chemical commonly found in grilled and broiled foods, tobacco smoke and automobile exhaust fumes, induced DNA mutations at a higher frequency in animals exposed at a young age in comparison to animals exposed at adult age. For the other three chemicals investigated in the present study we did not find any agerelated differences in genotoxicity. These findings suggest that increased susceptibility to mutagenic effects is dependent on the specific mechanism of action, which then is to be taken into account in chemical risk assessments of children.

Overig

Grootte
270KB