Folic acid and pregnancy, data in the Netherlands from 2008

Folic acid and pregnancy, data in the Netherlands from 2008

Go to abstract

Samenvatting

Foliumzuur verkleint de kans op aangeboren afwijkingen bij het ongeboren kind zoals een open ruggetje. Daarom wordt vrouwen aanbevolen om foliumzuursupplementen te slikken vanaf 4 weken voor tot 8 weken na de bevruchting. Op basis van beschikbare data blijkt dat een groot deel van de vrouwen, dit niet doet, en dan vooral vrouwen met een lagere opleiding. Meer en actuele informatie is nodig over het gebruik van het foliumzuursupplement, de redenen waarom vrouwen het wel of niet gebruiken, en hoe vaak een open ruggetje voorkomt. Volgens de Voedselconsumptiepeiling 2012-2016 krijgt circa een derde tot een kwart van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd onvoldoende foliumzuur binnen. Dit percentage is ongeveer even hoog als in de peiling van 2007-2010. Uit een studie over het gebruik van supplementen blijkt dat minder dan 40 procent van de vrouwen met een lager opleidingsniveau in 2009 foliumzuur slikt tijdens de aanbevolen periode. Voorlichting lijkt de kennis en de bereidheid om foliumzuur te gebruiken, te vergroten. Het is onduidelijk hoeveel vrouwen met de voorlichting worden bereikt en of ze hierdoor daadwerkelijk foliumzuur zijn gaan slikken. Sinds 2008 zijn verschillende projecten opgezet om de voorlichting over het gebruik van foliumzuur te verbeteren, onder andere met speciale websites. Ook is er meer aandacht voor voorlichting over foliumzuur voor vrouwen met een lager sociaaleconomische status die zwanger willen worden. Het aantal afwijkingen bij de geboorte is tussen 2014 en 2016 afgenomen. Het is niet duidelijk of dit komt door het beleid op foliumzuur of door een (tijdelijke) verslechterde registratie.

Abstract

Folic acid lessens the chance of congenital abnormalities, such as spina bifida, in the unborn child. This is why women are advised to take folic acid supplements from four weeks prior to conception until eight weeks into pregnancy.

The available data indicates that many women do not do so and that these are primarily women with a lower level of education. More and up-to-date information is needed on the use of folic acid supplements, the reasons why women do or do not take them and the incidence of spina bifida.

According to the food consumption survey 2012-2016, the folic acid intake of approximately a quarter to a third of women of childbearing age is inadequate. This percentage is similar to the previous survey from 2007-2010. A study carried out on the use of supplements shows that less than 40 percent of women with a lower level of education used folic acid supplements during the recommended period, in 2009.

Providing information does appear to increase know-how and the willingness of women to take folic acid supplements. The number of women this information reaches is unclear, as well as the effect on the actual folic acid supplement use. Since 2008, various projects have been set up with special websites, among other things, to improve knowledge regarding the use of folic acid. There has also been a greater focus on information about folic acid for women with a lower socio-economic status who want to become pregnant.

The number of birth defects decreased between 2014 and 2016. It is not clear whether this is because of the folic acid policy or poorer registration (temporary or otherwise).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
1539 kb