Go to abstract

Samenvatting

Goede consumptiegegevens van functionele voedingsmiddelen ontbreken, maar zijn nodig voor een adequaat Nederlands voedingsbeleid. Monitoring van deze voedingsmiddelen kan in de toekomst deel uitmaken van het nieuwe Nederlandse voedingspeilingsysteem. Dit kan door onder andere gerichte vragen via Internet te stellen aan grote groepen mensen. Functionele voedingsmiddelen zijn voedingsmiddelen waaraan een positief gezondheidseffect wordt toegeschreven. Vaak is dit positieve effect echter niet bewezen en kan het gebruik ook risico's opleveren. Het gebruik van deze voedingsmiddelen kan worden gemonitord door ze op te nemen in het Nederlandse voedingspeilingsysteem, een systeem waarmee op reguliere basis wordt nagegaan wat Nederlanders eten. In het rapport wordt aangegeven hoe deze implementatie kan worden gerealiseerd. Aanbevolen wordt om functionele voedingsmiddelen op te nemen in drie modules van het voedingspeilingsysteem: de basisgegevensverzameling, de aanvullende gegevensverzameling voor specifieke groepen en die voor specifieke producten. Daarnaast is een bestand nodig met de samenstelling van functionele voedingsmiddelen. Het Nederlands voedingspeilingsysteem resulteert hiermee in consumptiegegevens van functionele voedingsmiddelen (op product- en ingredientniveau) voor de algemene Nederlandse bevolking en relevante subgroepen.

Abstract

Good data on functional food consumption necessary for an adequate Dutch nutrition policy are lacking. This lack may be overcome in future by including functional food monitoring in the new dietary monitoring system in the Netherlands. One specific form of monitoring could be an Internet-based questionnaire for a large group of people. Although it is thought that consumption of functional foods may imply health benefits, this implication has not been substantiated and potential health risks cannot be excluded. This was reason enough to report on how functional food monitoring might be included in the present dietary monitoring system through the use of a module-based method. Functional foods would be taken up in three modules of the dietary monitoring system: the core survey and two separate surveys for specific target groups, and specific foods. A 'functional food composition database' would also be needed. Once implemented, this functional food monitoring would result in data on consumption of functional foods (at product and ingredient levels) for both the general Dutch population and relevant subgroups.

Resterend

Grootte
634KB