Gamma dose rate and neutron dose rate measurements at the boundary of COVRA-VOG in 2021

Gamma dose rate and neutron dose rate measurements at the boundary of COVRA-VOG in 2021

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft extra metingen van het gamma- en neutronendosistempo bij de COVRA uitgevoerd. Dit is in opdracht van de ANVS gedaan. Deze metingen zijn aanvullingen op metingen die COVRA vaker doet.

COVRA en het RIVM meten allebei een iets hoger gamma- en neutronendosistempo aan het hek bij het verarmd uranium opslag gebouw (VOG), aan de rand van het terrein. Die verhoging is ten opzichte van het van nature aanwezige stralingsniveau. De meetwaarden van het neutronendosistempo van COVRA en RIVM komen goed overeen.

De gammadosismeetwaarden van COVRA en het RIVM verschillen, omdat zij andere grootheden meten: COVRA meet de effectieve dosis en het RIVM de omgevingsdosis. Een andere belangrijk verschil is de correctie voor de bijdrage aan de gammadosis van de achtergrond. COVRA maakt gebruik van metingen uit de tijd dat COVRA werd gebouwd; het RIVM gebruikt actuele metingen aan de terreingrens vlak bij het afvalverwerkingsgebouw.

De extra metingen zijn door het RIVM uitgevoerd in augustus 2021 naar aanleiding van een ANVS-inspectie bij de COVRA op 16 april 2021. Reden was een wijziging van de bestemming van het terrein dat aan het COVRA-terrein grenst.

Tijdens deze inspectie is specifiek ingegaan op de terreingrensdosis op 2 locaties aan het hek nabij het VOG. Doel is om gamma- en neutronendosistempo te meten dat COVRA heeft toegevoegd aan de natuurlijke waarde in de omgeving (achtergrondwaarde).

Abstract

RIVM was commissioned by the Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS) to conduct measurements of the gamma dose rate and the neutron dose rate at COVRA. These measurements were in addition to regular COVRA measurements.

COVRA and RIVM both measured a slight increase in the gamma and neutron dose rate at the fence of the Depleted Uranium Storage Building (VOG), near the boundary of the COVRA site. This increase is relative to the natural background radiation.
The neutron dose rate data measured by COVRA and RIVM coincided well.
There were some discrepancies in the gamma dose rate data from COVRA and RIVM due to the use of different measurement quantities.

COVRA measures the effective dose and RIVM the ambient dose. Furthermore, an important difference is caused by the correction for the background contribution. COVRA uses data from the early building years and RIVM uses contemporary data measured at the boundary next to the waste processing facility.

These additional measurements were conducted in August 2021 as a follow-up of an ANVS inspection at COVRA on 16 April 2021, which was prompted by changes to the terrain next to the COVRA site boundary.

During this inspection, special attention was paid to monitoring the site boundary dose rate on two locations near the VOG fence. The aim was the measurement of the gamma and neutron dose rates that COVRA adds to the local background rates.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
702 kb