Gamma radiation level measurements around the site of COVRA N.V. at Borsele with the MONET network over the years 2015 and 2016

Gamma radiation level measurements around the site of COVRA N.V. at Borsele with the MONET network over the years 2015 and 2016

Go to abstract

Samenvatting

Het gammastralingsniveau aan de terreingrens van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA N.V.) te Borsele lag in 2015 en 2016 onder het toegestane maximum. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM. Het RIVM rapporteert jaarlijks in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en toetst of COVRA N.V. aan de vergunningseis voldoet Volgens de kernenergiewetvergunning moet COVRA N.V. ervoor zorgen dat personen buiten de terreingrens maximaal blootstaan aan een stralingsdosis van ten hoogste 40 microsievert per jaar. Om dit te controleren wordt op twaalf locaties het gammastralingsniveau gemeten. Dit gebeurt met het door het RIVM beheerde MONET-meetnet. Van de metingen wordt de natuurlijke achtergrondwaarde afgetrokken. Om het resultaat te vergelijken met het toegestane niveau, wordt de zogeheten Actuele Blootstellings Correctiefactor (ABC-factor) toegepast. ABC-factoren hangen samen met de bestemming van het gebied waar de effectieve gammastralingsdosis kan worden opgelopen. In dit rapport zijn de daggemiddelden van de twaalf MONET-monitoren aan de terreingrens van COVRA N.V. weergegeven. Ook wordt uitgelegd hoe voor elk meetpunt de natuurlijke achtergrondwaarde is bepaald. Over de jaren 2015 en 2016 is, na het gebruik van de ABC-factor, de hoogste berekende effectieve gammadosis per jaar 2,9 microsievert in 2015 en 3,0 microsievert in 2016.

Abstract

Over the years 2015 and 2016, the radiation level caused by gamma radiation at the site boundary of the COVRA N.V., the Central Organisation for Radioactive Waste, was below the maximum permitted level. This is the conclusion of this report based on field measurements carried out by RIVM.

Dutch legislation on the use of nuclear energy requires that the maximum dose rate at the site boundary of the COVRA N.V. does not exceed 40 microsievert annually. Control measurements of the gamma radiation level were therefore carried out with gamma radiation monitors placed at twelve locations at the site boundary.

This is done within the framework of the MONET monitoring network, which falls under the administrative management of the RIVM. The measurements are processed by subtracting the natural background

The result is then translated into the effective radiation dose for an individual by applying the so-called 'Actual Exposure Correction factor' (ABC-factor). ABC-factors are closely linked with the specific use of the site where the effective radiation dose is calculated.

RIVM is tasked by the Authority of Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS, formerly known as KFD) to annually report on whether COVRA N.V. meets the criterion set out in its license. Both the daily averages of the effective gamma dose around COVRA N.V. are shown and an explanation of how the background level for the MONET monitors is determined is provided in the report.

Over the period 2015 to 2016 the highest gamma yearly dose, to which the ABC-factor is applied, is found to be 2,9 and 3,0 microsievert respectively. This is lower than the value of 40 microsievert per year which is stipulated in the permit.

Overig

Grootte
2.31MB