Go to abstract

Samenvatting

Het gedrag van gechloreerde koolwaterstoffen in de bodem werd in het laboratorium onder gecontroleerde omstandigheden onderzocht met behulp van grondkolommen van 10 cm. In de kolommen werden profielen opgebouwd van een drietal verschillende grondsoorten: podzol, eerdgrond en veen, met organisch stof gehaltes van respectievelijk ca. 1%, 6% en 50%. Uit de resultaten is gebleken dat microbiologische afbraak een belangrijk proces van deze stoffen in de grond is. De processen vervluchtiging en adsorptie treden ook op maar zijn minder belangrijk dan afbraak. Waarschijnlijk Concluderend zou gesteld kunnen worden dat met name het gedrag van de speelt ook vorming van gebonden residuen (bound residues) een rol. alifatische koolwaterstoffen zorgwekkend is, in verband met potentiele risico's van uitspoeling naar het grondwater.

Abstract

Abstract not available

Resterend

Grootte
0MB