Samenvatting

Via ons voedsel worden we vrijwel dagelijks blootgesteld aan resten van gewasbeschermingsmddelen. Vaak is er sprake van gelijktijdige blootstelling aan resten van verschillende middelen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer we verschillende groenten of fruit eten, die elke een ander middel bevatten. Of wanneer er op één genuttigde groente of fruit resten van diverse middelen zitten.

Wanneer deze stoffen hetzelfde schadelijke effect hebben kan dit effect versterkt worden en wordt de blootstelling opgeteld. Dit wordt de 'cumulatieve blootstelling' genoemd. Het RIVM heeft onderzocht hoe groot de cumulatieve blootstelling aan een groep specifieke gewasbeschermingsmiddelen in Nederland is, en of deze blootstelling een gezondheidsrisico vormt. Het onderzoek is een vervolg op eerder onderzoek van het RIVM.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
294 kb