Noise monitor 2017

Noise monitor 2017

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM valideert jaarlijks geluid-berekeningsresultaten van de wegen spoorwegbeheerder, Rijkswaterstaat en ProRail. Dit gebeurt met een steekproef van metingen. Zowel de validatie als de berekeningen zijn een verplichting die voortkomt uit de Wet Milieubeheer. Validatie 2016 In 2016 lag de gemeten geluidproductie langs rijkswegen gemiddeld 2 decibel hoger dan de berekende waarden. Langs het spoor kwam in 2016 de gemeten en berekende geluidproductie gemiddeld met elkaar overeen. Dit beeld komt overeen met de resultaten van de jaren 2013, 2014 en 2015. Zowel bij rijks- als spoorwegen variƫren de verschillen tussen rekenen en meten op afzonderlijke trajecten. Deze lopen uiteen van 2 decibel lager tot 6 decibel hoger bij rijkswegen, en 4 decibel lager tot 6 decibel hoger bij spoorwegen. Metingen 2017 Dit rapport geeft ook meetresultaten over 2017. Deze resultaten zullen in de geluidmonitor 2018 worden vergeleken met de rekenresultaten van Rijkswaterstaat en ProRail van 2018. De weg- en spoorbeheerder publiceren deze resultaten in de tweede helft van 2018. Daarna kunnen de resultaten worden vergeleken.

Abstract

Every year the motorway and railway authorities - Rijkswaterstaat and ProRail - are required to calculate the noise generated by road and railway traffic. RIVM validates these yearly noise calculations by taking their own measurement samples and comparing them with those calculated by the road and rail authorities. Both the above activities fall under the Environmental Management Act.

Validation 2016
In 2016, on average, the noise produced along national motorways was 2 decibels higher than the calculated values; along railways noise levels agreed with the calculated values. This overall picture is consistent with the findings of previous noise monitoring exercises conducted in 2013, 2014 and 2015.

On individual trajectories, the differences between calculation and measurement results varied. For national motorways, the distribution ranged from 2 decibels below to 6 decibels above the calculated levels; for railways, it ranged from 4 decibels below to 6 decibels above.

Measurements 2017
This report also presents the measurement results for 2017 which, in due course, will be compared to the calculation results set down in the noise monitor 2018. The motorway and railway authorities publish these 2017 results during the second term of 2018. A comparison, therefore, can only be made after this date.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2.26MB