Go to abstract

Samenvatting

Voor de conversie van het computerprogramma ConsExpo 3.0 naar 4.0 is de factsheet algemeen aangepast en herzien en nu ook in het Engels beschikbaar. ConsExpo 4.0 is een computerprogramma, dat gebruikt kan worden om de blootstelling van mensen aan stoffen in consumentenproducten uit te rekenen. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende blootstellingsroutes (dus via de huid, via inhalatie en via orale opname). Bij het ConsExpo programma hoort ook een database, waarin standaardwaarden voor vele product typen en voor een groot aantal blootstellingsscenarios worden aangeboden. De beschrijving van deze achtergrondinformatie bij deze standaardwaarden wordt gerapporteerd in zogenoemde 'factsheets'. In dit rapport, factsheet algemeen, is informatie bijeengebracht over de manier waarop de blootstelling wordt berekend. Daarnaast worden in dit rapport gegevens gepresenteerd die voor meerdere groepen gelijksoortige producten van belang zijn, zoals: - de inhoud en de oppervlakte van kamers in Nederlandse woningen, - de mate van ventilatie in verschillende ruimten van woningen, - het totale lichaamsoppervlak en het oppervlak van lichaamsdelen van volwassenen en kinderen. Naast deze factsheet algemeen zijn er ook factsheets voor ongediertebestrijdingsmiddelen, cosmetica, verf, reinigingsmiddelen en desinfectantia.

Abstract

In this fact sheet general information is presented necessary to calculate exposure of consumers to compounds in consumer products. Calculations are carried out with the computer program ConsExpo (Consumer Exposure). To calculate the exposure information is gathered about groups containing similar products like: paint, pest control products, cosmetics and cleaning products. The information is described in a fact sheet. This fact sheet covers information about the way human exposure is calculated with the values from the fact sheets. Furthermore in this fact sheet information is documented, which is important for several groups of consumer products, such as: - the volume and surface area of rooms in Dutch dwellings, - the air-change rate in various rooms in dwellings, - the total body surface and surface of body parts of men and women, adults and children. This fact sheet contributes considerable to a fast, transparent and standardized exposure assessment of consumer products.

Overig

Grootte
95KB