Generieke richtlijn voor kwantitatieve microbiologische risicoschatting voor voedsel en water

Generieke richtlijn voor kwantitatieve microbiologische risicoschatting voor voedsel en water

Go to abstract

Samenvatting

Ziekteverwekkers, die in water en voedsel voorkomen, kunnen mensen ziek maken. De kans hierop wordt met risicoschattingen berekend. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft richtlijnen opgesteld waarin staat hoe deze risicoschattingen moeten worden uitgevoerd. Het RIVM heeft dit achtergronddocument gemaakt met de meest recente kennis over deze risicoschattingen en de nieuwste rekenmethoden. De WHO en de Food and Agricultural Organization (FAO) zullen de informatie gebruiken om de richtlijnen voor microbiologische risicoschattingen (Quantitative Microbial Risk Assessment of QMRA) voor water en voedsel te actualiseren. De informatie is bruikbaar voor mensen die werken met risicoschattingen voor water- en voedselveiligheid. Een voorbeeld van de recente ontwikkelingen is een methode die het mogelijk maakt om risicoschattingen op een standaard en uniforme manier uit te voeren als er weinig of onzekere gegevens beschikbaar zijn (Bayesiaanse analyse). Verder reikt het RIVM alternatieven aan voor het gebruik van DALY's (Disability Adjusted Life Year) als maat bij 'uitbraken' van ziekten. DALY's drukken de schade of het ongemak uit (ziektelast) van verschillende ziektes, inclusief ziekten die micro-organismen via voedsel en water veroorzaken. Bij uitbraken, wanneer meerdere mensen ziek worden van dezelfde ziekteverwekker, is deze methode minder geschikt. Ook is computersoftware beschikbaar als hulpgereedschap voor het uitvoeren van risicoschattingen en ook voor training en onderwijs. Het RIVM geeft criteria voor zulke software tools en voorbeelden van bestaande, algemeen beschikbare QMRA-tools. Het RIVM is collaborating centre for Risk Assessment of Pathogens in Food and Water van de WHO.

Abstract

Pathogens in food or water can make people ill. The probability of this happening is calculated by means of risk assessments. The World Health Organization (WHO) has drawn up guidelines stipulating how to carry out these risk assessments. RIVM has written this background document with the most recent knowledge on these risk assessments and the newest calculation methods. The WHO and the Food and Agricultural Organization (FAO) will use the information to update the guidelines for Quantitative Microbial Risk Assessment (QMRA) of food and water. The information is useful for those working with risk assessment of food and water safety.

An example of the recent developments is a method that enables standard, uniform risk assessment if there are few data available or if the data available are uncertain (Bayesian analysis). RIVM also puts forward alternatives for the use of DALYs (Disability Adjusted Life Year) as a measure in the event of outbreaks of disease. DALYs express the harm or inconvenience (disease burden) due to various diseases, including those caused by microorganisms in food and water. This method is not suitable for outbreaks in which many people become ill due to the same pathogen. Furthermore, computer software is available as a tool to conduct risk assessments and for training and education. RIVM gives criteria for such software tools and examples of existing, generally-available QMRA tools.

RIVM is the WHO's collaborating centre for Risk Assessment of Pathogens in Food and Water.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1528