Go to abstract

Samenvatting

Contaminatie van eieren en vlees met Salmonella met Campylobacter bacterien is de belangrijkste oorzaak van voedselvergiftiging en de kans op zo'n voedselvergiftiging wordt mede bepaald door de genetische achtergrond van de gastheer. Dit rapport geeft een overzicht van humane- en dierstudies naar deze genetische gevoeligheid van de gastheer voor Salmonella-bacterien. De immunologische afweer tegen Salmonella bestaat uit een niet-specifiek en een specifieke deel. Voor het afdoende couperen van een Salmonella-infectie is een adequate T-helper type 1 (Th1) respons (behorend tot de specifieke immuunrespons) noodzakelijk en cruciale eiwitten in deze Th1-route zijn IFN- , IL-12, en IL-18. Net als mutaties in genen die bij de niet-specifieke immuunrespons betrokken zijn, zoals Nramp1, 'Toll-like' receptoren en CD14, verhogen mutaties in de genen van deze Th1-eiwitten de gevoeligheid voor Salmonella-infecties. Mutaties zijn echter zeldzaam. DNA variaties (polymorfismen) komen daarentegen vaker voor, namelijk bij meer dan 1 procent van de bevolking. Dergelijke variaties leiden tot een kleine verandering in de structuur of expressie van het eiwit, waardoor de effectiviteit van de afweer tegen Salmonella-bacterien wordt veranderd. De effecten van deze polymorfismen op de immuunrespons na een voedselvergiftiging zijn weliswaar subtiel, maar op populatieniveau kan hun 'impact' aanzienlijk zijn.

Abstract

The Salmonella species Typhimurium and Enteritidis form the most important causes of food poisoning. Immunity to Salmonellae requires innate and specific immune responses. Reported here are the genetic polymorphisms in the genes of Nramp1, Toll-like receptors and CD14 related to the innate immune response to Salmonellae. Salmonella species are typically associated with the intra-cellular pathogens capable of surviving and replicating intra-cellularly in the phagocyte. Consequently, an adequate T-lymphocyte type 1 response is required to eliminate the parasite. The genetic factors that determine the susceptibility of the host to Salmonella infection are described below. Mutations in the human genes of some crucial cytokines of the type 1 pathway, like IFN-, IL-12 and IL-18, greatly reduce the natural resistance to Salmonella infections. Mutations in the human genes of this type 1 pathway are, by definition, seldom found in humans. By investigating the more frequently occurring (more than 1% of the population) polymorphisms in type 1 cytokines, and those of the innate immune response, one can assess the relative risk of genetic susceptibility at population level. In conclusion, it is feasible and useful to perform population studies on the effect of genetic polymorphisms on the susceptibility of the host. Such studies, not described to date, are important in the risk assessment of Salmonellae food poisoning. Suggestions and recommendations are presented here for studying the genetic factors in the host resistance to salmonella infections in human and animal models.

Overig

Grootte
302KB