Estimated effect of the National Agreement to Improve Food Composition on the daily intake of salt and sugar of the Dutch population. Final report 2014-2020

Estimated effect of the National Agreement to Improve Food Composition on the daily intake of salt and sugar of the Dutch population. Final report 2014-2020

Go to abstract

Samenvatting

De voedingsindustrie heeft met het ministerie van VWS afspraken gemaakt om voedsel gezonder te maken (Akkoord Verbetering Productsamenstelling). Afgesproken is dat producten minder zout, verzadigd vet en calorie├źn (suiker en vet) bevatten. Dit zou het voor de consument makkelijker maken om niet te veel zout, vet en suiker binnen te krijgen.

Het Akkoord liep van 2014 tot en met 2020. Het RIVM heeft in deze periode meerdere keren het effect van de afspraken over zout en suiker berekend, en doet dat nu voor het laatst. Daaruit blijkt dat fabrikanten kleine stappen hebben gezet om producten minder zout en suiker te laten bevatten, maar dat consumenten er nog steeds (te) veel van binnenkrijgen. Er had meer kunnen worden bereikt als voor meer producten afspraken gemaakt waren. Of als de hoeveelheid zout en suiker in de producten verder was verlaagd.

Met de afspraken is bereikt dat volwassen gemiddeld per dag bijna 0,5 gram minder zout (een snufje) en 7,5 gram minder suiker (circa twee suikerklontjes, 30 calorie├źn) kunnen binnenkrijgen. Mensen krijgen vooral minder zout binnen via brood, vlees, kaas en soep. Voor suiker is vooral vooruitgang geboekt bij frisdranken en, in mindere mate, bij melkproducten. Het effect van de afspraken over verzadigd vet is niet doorgerekend. Dat komt omdat daarover weinig afspraken zijn gemaakt en vooral voor hele specifieke producten. Deze afspraken hebben naar verwachting weinig effect op de hoeveelheid energie uit verzadigd vet in producten.

Een volwassen Nederlander krijgt elke dag gemiddeld 8,7 gram zout en 114 gram suiker binnen via voeding. De normen zijn maximaal 6 gram zout per dag, en maximaal 10 procent van de totale energie via verzadigd vet. Er bestaat geen norm voor suiker. Het Voedingscentrum adviseert om zo min mogelijk producten te eten en te drinken waar suikers aan zijn toegevoegd, zoals koek en snoep en dranken. Een gezondere productsamenstelling is een van de manieren om mensen gezonder te laten eten. Het RIVM maakte de schattingen op basis van voedselconsumptiecijfers (Voedselconsumptiepeiling 2007-2010) en gegevens van het bedrijfsleven over hun voedingsmiddelen (NEVO 2011).

Abstract

The food industry has made agreements with the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS) to make food healthier (National Agreement to Improve Food Composition) by reducing salt, saturated fat and calories (sugar and fat) in products. This should make it easier for consumers to avoid eating too much salt, fat and sugar.

The Agreement ran from 2014 up to and including 2020. In this period, RIVM calculated the effect of the agreements regarding salt and sugar several times and has now done so for the last time. This latest calculation shows that manufacturers have indeed taken small steps to reduce salt and sugar in products but that consumers still eat a lot, or too much of them. More could have been achieved if agreements had been made for more products or if the quantities of salt and sugar in the products had been reduced still further.

On average, adults may eat almost 0.5 gram less salt (a pinch) and 7.5 gram less sugar (about two sugar lumps, 30 calories) per day as a result of the agreements. The reduction in salt is primarily achieved via bread, meat, cheese and soup. The progress as regards sugar can primarily be attributed to soft drinks and, to a lesser degree, to milk products. The effect of the agreements on saturated fat has not been calculated. This is because few agreements have been made regarding this type of fat and those that have are mainly for very specific products. These agreements are not expected to have made much difference to the quantities of energy from saturated fat in products.

On average, Dutch adults consume 8.7 grams of salt and 114 grams of sugar via their food every day. The standards are a maximum of 6 grams of salt per day and a maximum of 10 per cent of the total energy consumed via saturated vet. There is no standard for sugar. The Netherlands Nutrition Centre (Voedingscentrum) recommends that consumers minimise their consumption of products with added sugar, such as cake, sweets and drinks. A healthier product composition is one way to get people to eat more healthily.

RIVM made these estimates based on figures from the Dutch National Food Consumption Survey (Voedselconsumptiepeiling) 2007-2010 and data from manufacturers about their products (NEVO 2011).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Resterend

Grootte
527 kb